Върни се горе

Декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата
по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от закона във връзка с т. 3, б. "б" от Заповед № РД 09-255/20.03.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите - 2019 година

XLSX файл, 52,6 KB, качен на 23.08.2019

xlsx document

Албена Иванова
PDF файл, 27,6 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Антоанета Григорова
PDF файл, 19,7 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Антоанета Григорова
PDF файл, 74,5 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Антоний Йорданов
PDF файл, 56,7 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Антоний Йорданов -т.1
PDF файл, 26,3 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Ася Попова
PDF файл, 65,3 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Ася Попова-т.1
PDF файл, 26,9 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Биляна Райкова
PDF файл, 121,8 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Биляна Райкова-т.1
PDF файл, 23,0 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Борислав Цветков - т.1
PDF файл, 25,1 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Борислав Цветков - т.1
PDF файл, 63,6 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Борислава Александрова - Пиралкова - т.1
PDF файл, 22,2 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Борислава Александрова - Пиралкова - т.2
PDF файл, 66,5 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Ваня Танева
PDF файл, 62,9 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Ваня Танева-т.1
PDF файл, 20,1 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Венцеслава Тасева - Соколова
PDF файл, 59,7 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Венцеслава Тасева - Соколова-т.1
PDF файл, 29,7 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Вилиана Станева
PDF файл, 69,7 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Вилиана Станева - т.1
PDF файл, 28,6 KB, качен на 23.08.2019

pdf document

Виржиния Хубчева по т.1
PDF файл, 38,2 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Виржиния Хубчева по т.2
PDF файл, 70,1 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Владислав Стоянов - т.1
PDF файл, 20,6 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Владислав Стоянов по т.1
PDF файл, 33,3 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Владислав Стоянов по т.2
PDF файл, 79,9 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Гергана Димитрова по т.1
PDF файл, 24,7 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Гергана Димитрова по т.2
PDF файл, 69,1 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Георги Костов
PDF файл, 65,3 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Георги Костов - т.1
PDF файл, 24,3 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Гергана Минева - Младенова по т.1
PDF файл, 20,7 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Гергана Минева - Младенова по т.2
PDF файл, 92,4 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Григор Гогов
PDF файл, 54,7 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Григор Гогов т.1
PDF файл, 29,7 KB, качен на 05.09.2019

pdf document

Деница Дочева по т.1
PDF файл, 36,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Диана Борисова
PDF файл, 70,6 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Диана Борисова - т.1
PDF файл, 24,4 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Димитрина Христова - т.4
PDF файл, 85,0 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Димитрина Христова -т.4
PDF файл, 84,5 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Евгени Гергов по т.1
PDF файл, 30,2 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Екатерина Трайкова - т.1
PDF файл, 31,6 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Екатерина Трайкова
PDF файл, 78,9 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Елеонора Ангелкова
PDF файл, 64,3 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Елеонора Ангелкова - т.1
PDF файл, 21,5 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Емил Петров
PDF файл, 66,0 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Емил Петров - т.1
PDF файл, 29,7 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Зорница Токушева
PDF файл, 60,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Зорница Токушева - т.1
PDF файл, 21,3 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Илияна Марковска - т.1
PDF файл, 33,3 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Илияна Марковска по т.1
PDF файл, 33,9 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Илияна Марковска по т.2
PDF файл, 61,3 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Ивайло Симеонов - т.4
PDF файл, 81,0 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Илиана Донева - Стоянова по т.1
PDF файл, 30,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Илиана Донева - Стоянова по т.2
PDF файл, 75,4 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Илиана Стоянова - т.1
PDF файл, 29,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Ирена Цанова по т.1
PDF файл, 22,6 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Ирена Цанова по т.2
PDF файл, 70,3 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Красимира Савова
PDF файл, 58,4 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Красимира Савова - т.1
PDF файл, 28,5 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Кристиян Стефанов по т.1
PDF файл, 28,7 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Камелия Гюрова
PDF файл, 71,2 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Камелия Гюрова - т.1
PDF файл, 32,6 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Красимира Попова - т.4
PDF файл, 66,5 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Красимира Савова - МЗХГ
PDF файл, 59,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Красимира Савова 2 - т.1
PDF файл, 27,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Красимира Савова Земинвест
PDF файл, 59,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Кристиян Стефанов по т.2
PDF файл, 62,2 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Кръстьо Петков
PDF файл, 61,0 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Кръстьо Петков - т.1
PDF файл, 20,4 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Лидия Иванчева - т.1
PDF файл, 31,3 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Лидия Иванчева
PDF файл, 91,6 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Любен Стамов
PDF файл, 59,6 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Любен Стамов - т.1
PDF файл, 20,9 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Любен Стамов по т.1
PDF файл, 18,1 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Любомир Митов
PDF файл, 60,3 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Любомир Митов - т.1
PDF файл, 20,5 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Маргарита Николова - Динева
PDF файл, 88,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Маргарита Николова - Динева - т.1
PDF файл, 21,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Мариана Халачева
PDF файл, 65,6 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Мариана Халачева - т.1
PDF файл, 20,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Магдалена Бянова по т.1
PDF файл, 26,3 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Магдалена Бянова по т.2
PDF файл, 58,9 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Мария Христова
PDF файл, 47,2 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Мария Христова - т.1
PDF файл, 28,1 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Мартин Димитров
PDF файл, 80,1 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Мартин Димитров - т.1
PDF файл, 30,2 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Мая Драганова - Макавеева по т.1
PDF файл, 20,1 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Мая Драганова - Макавеева по т.2
PDF файл, 72,6 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Милкана Гоцева
PDF файл, 64,8 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Милкана Гоцева - т.1
PDF файл, 29,1 KB, качен на 09.09.2019

pdf document

Невена Генова - т.1
PDF файл, 26,4 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Невена Генова
PDF файл, 64,9 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Николай Войнов
PDF файл, 59,0 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Николай Войнов - т.1
PDF файл, 28,6 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Олга Стоянова
PDF файл, 57,6 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Олга Стоянова - т.1
PDF файл, 24,9 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Олга Стоянова - т.4
PDF файл, 71,7 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Петя Ангелова
PDF файл, 67,5 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Петя Ангелова - т.1
PDF файл, 22,3 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Петя Коева
PDF файл, 82,4 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Петя Коева - т.1
PDF файл, 20,8 KB, качен на 11.09.2019

pdf document

Радослав Антонов
PDF файл, 81,4 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Радослав Антонов - т.1
PDF файл, 26,8 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Ралица Маркова
PDF файл, 59,4 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Ралица Маркова - т.1
PDF файл, 32,9 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Румен Тушев
PDF файл, 74,7 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Румен Тушев - т.1
PDF файл, 17,2 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Румен Тушев ПМОП
PDF файл, 72,1 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Румен Тушев ПМОП - т.1
PDF файл, 32,7 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Слави Кралев
PDF файл, 62,8 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Слави Кралев - т.1
PDF файл, 22,2 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Соня Качарова
PDF файл, 64,6 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Соня Качарова - т.1
PDF файл, 26,0 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Станислава Атанасова
PDF файл, 64,7 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Станислава Атанасова - т.1
PDF файл, 20,1 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Станислава Богданова по т.1
PDF файл, 21,4 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Станислава Богданова по т.2
PDF файл, 51,8 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Станислава Стойкова
PDF файл, 79,6 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Станислава Стойкова - т.1
PDF файл, 30,4 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Стоян Котов
PDF файл, 80,3 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Стоян Котов - т.1
PDF файл, 22,3 KB, качен на 12.09.2019

pdf document

Таня Милева
PDF файл, 70,6 KB, качен на 13.09.2019

pdf document

Таня Милева - т.1
PDF файл, 20,3 KB, качен на 13.09.2019

pdf document

Цветелина Свиленова - т.4
PDF файл, 76,4 KB, качен на 13.09.2019

pdf document

Цветомир Нечев
PDF файл, 65,5 KB, качен на 13.09.2019

pdf document

Цветомир Нечев - т.1
PDF файл, 26,9 KB, качен на 13.09.2019

pdf document

Шукрие Гадирова по т.1
PDF файл, 26,6 KB, качен на 13.09.2019

pdf document

Шукрие Дервишева Гадирова по т.2
PDF файл, 73,2 KB, качен на 13.09.2019

pdf document