Върни се горе

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона


във връзка с т. 3, б. "б" от Заповед № РД 09-255/20.03.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите - 2021 година
XLSX файл, 56,4 KB, качен на 18.11.2021 xlsx document

Вергиния Горова - т.1.pdf


PDF файл, 1,9 MB, качен на 12.02.2021 pdf document

Емил Рабаджиев - т.1.pdf


PDF файл, 1,1 MB, качен на 12.02.2021 pdf document

Радослава Евгениева - т.1.pdf


PDF файл, 1,2 MB, качен на 12.02.2021 pdf document

Руслана Сиромахова - т.2.pdf


PDF файл, 4,8 MB, качен на 12.02.2021 pdf document

Вергиния Горова - т.2.pdf


PDF файл, 738,2 KB, качен на 16.03.2021 pdf document

Емил Рабаджиев - т.2.pdf


PDF файл, 730,0 KB, качен на 16.03.2021 pdf document

Емилия Тодорова - т.1.pdf


PDF файл, 187,0 KB, качен на 16.03.2021 pdf document

Кирил Укев - т.4.pdf


PDF файл, 937,4 KB, качен на 16.03.2021 pdf document

Радослава Евгениева - т.2.pdf


PDF файл, 746,1 KB, качен на 16.03.2021 pdf document

Александра Петрова - т.1.pdf


PDF файл, 191,8 KB, качен на 12.04.2021 pdf document

Емилия Тодорова - т.2.pdf


PDF файл, 743,2 KB, качен на 12.04.2021 pdf document

Лилия Илчова - т.1.pdf


PDF файл, 191,0 KB, качен на 12.04.2021 pdf document

Магдалена Боянова - т.1.pdf


PDF файл, 176,9 KB, качен на 12.04.2021 pdf document

Марина Филипова - т.1.pdf


PDF файл, 192,3 KB, качен на 12.04.2021 pdf document

Петя Пеева - т.1.pdf


PDF файл, 186,0 KB, качен на 12.04.2021 pdf document

Александра Петрова - т.2.pdf


PDF файл, 729,1 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Андриан Райков - т. 1.pdf


PDF файл, 83,4 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Андриан Райков - т. 2.pdf


PDF файл, 252,4 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Анна Петрова - т. 1.pdf


PDF файл, 75,6 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Антон Аспарухов - т. 4.pdf


PDF файл, 298,0 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Валентин Вълков - т. 2..pdf


PDF файл, 557,1 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Вълко Стоилов - т. 1.pdf


PDF файл, 185,0 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Вълко Стоилов - т. 2.pdf


PDF файл, 743,1 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Гани Митев - т. 1.pdf


PDF файл, 197,1 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Гани Митев - т. 2.pdf


PDF файл, 743,8 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Ирина Савчева-Иванова- т. 1.pdf


PDF файл, 96,5 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Ирина Савчева-Иванова- т. 2.pdf


PDF файл, 265,0 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Лилия Илчова - т. 2.pdf


PDF файл, 745,1 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Магдалена Боянова - т.2.pdf


PDF файл, 727,8 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Марин Гергов - т.1.pdf


PDF файл, 191,8 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Марина Филипова - т. 2.pdf


PDF файл, 256,3 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Марина Филипова - т.1.pdf


PDF файл, 192,3 KB, качен на 12.04.2021 pdf document

Мария Христова - т. 1.pdf


PDF файл, 67,2 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Михаил Главчев - т.1.pdf


PDF файл, 188,7 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Михаил Главчев - т.2.pdf


PDF файл, 738,6 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Нина Митева - т. 1.pdf


PDF файл, 78,5 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Нина Митева - т. 2.pdf


PDF файл, 275,2 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Олга Стоянова - т.1.pdf


PDF файл, 189,1 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Олга Стоянова - т.2.pdf


PDF файл, 737,1 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Пепа Цонева - т.1.pdf


PDF файл, 191,4 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Петър Тодоров - т. 1.pdf


PDF файл, 42,4 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Петя Пеева - т.2.pdf


PDF файл, 731,4 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Радослав Антонов - т.1.pdf


PDF файл, 189,5 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Радослав Антонов - т.2.pdf


PDF файл, 724,8 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Росица Въчева - т. 2.pdf


PDF файл, 264,7 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Росица Въчева - т.1.pdf


PDF файл, 193,7 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Румен Райков - т.1.pdf


PDF файл, 206,9 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Румен Райков - т.2.pdf


PDF файл, 745,6 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Христо Христов - т. 1.pdf


PDF файл, 80,6 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Христо Христов - т. 2.pdf


PDF файл, 252,4 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Христо Иванов - т.1.pdf


PDF файл, 191,1 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Христо Иванов - т.2.pdf


PDF файл, 762,4 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Христо Панайотов - т.1.pdf


PDF файл, 191,1 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Христо Панайотов - т.2.pdf


PDF файл, 738,9 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Анна Петрова - т.2.pdf


PDF файл, 732,8 KB, качен на 16.06.2021 pdf document

Марин Гергов - т.2.pdf


PDF файл, 708,7 KB, качен на 16.06.2021 pdf document

Мария Христова - т.2.pdf


PDF файл, 734,4 KB, качен на 16.06.2021 pdf document

Пепа Цонева - т.2.pdf


PDF файл, 743,6 KB, качен на 16.06.2021 pdf document

Петър Тодоров - т.2.pdf


PDF файл, 735,1 KB, качен на 16.06.2021 pdf document

Валентина Делчева - т.1.pdf


PDF файл, 185,0 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Георги Стоянов - т.1.pdf


PDF файл, 199,3 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Димитър Марков - т.1.pdf


PDF файл, 188,0 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Димо Чопков - т.1.pdf


PDF файл, 187,3 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Живко Христов - т.1.pdf


PDF файл, 186,1 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Иван Николов - т.1.pdf


PDF файл, 172,0 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Крася Колчева - т.1.pdf


PDF файл, 195,1 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Магдалина Маджарова - т.1.pdf


PDF файл, 190,4 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Михаил Филипов - т.1.pdf


PDF файл, 176,4 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Пламен Андреев - т.1.pdf


PDF файл, 190,2 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Янко Янков - т.1.pdf


PDF файл, 190,0 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Александър Александров - т.1.pdf


PDF файл, 197,3 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Ангел Ангелов - т.1.pdf


PDF файл, 198,7 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Георги Коджебашев - т.1.pdf


PDF файл, 188,6 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Донко Донков - т.1.pdf


PDF файл, 191,9 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Елизабет Апостолова - т.1.pdf


PDF файл, 191,4 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Калоян ракъджиев - т.1.pdf


PDF файл, 186,0 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Маргарита Николова - Динева - т.1.pdf


PDF файл, 190,2 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Милена Трендафилова - 1.pdf


PDF файл, 186,8 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Младенка Делибалтова - т.1.pdf


PDF файл, 197,3 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Пламен Генов - т.1.pdf


PDF файл, 190,8 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Александър Александров - т.2.pdf


PDF файл, 735,6 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Ангел Ангелов - т.2.pdf


PDF файл, 730,2 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Валентина Делчева - т.2.pdf


PDF файл, 724,1 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Георги Стоянов - т.2.pdf


PDF файл, 736,4 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Димитър Марков - т.2.pdf


PDF файл, 735,4 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Димо Чопков - т.2.pdf


PDF файл, 732,7 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Донко Донков - т.2.pdf


PDF файл, 748,8 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Живко Христов - т.2.pdf


PDF файл, 735,2 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Иван Николов - т.2.pdf


PDF файл, 739,6 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Йордан Домозетов - т.1.pdf


PDF файл, 208,8 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Крася Колчева - т.2.pdf


PDF файл, 737,0 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Магдалина Маджарова - т.2.pdf


PDF файл, 724,6 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Милена Александрова - т.1.pdf


PDF файл, 184,5 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Михаил Филипов - т.2.pdf


PDF файл, 731,3 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Пламен Андреев - т.2.pdf


PDF файл, 733,1 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Пламен Генов - т.3.pdf


PDF файл, 191,2 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Янко Янков - т.2.pdf


PDF файл, 738,5 KB, качен на 11.08.2021 pdf document

Валентина Диханова - т.1.pdf


PDF файл, 185,6 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Георги Коджебашев - т.2.pdf


PDF файл, 737,2 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Десислав Десподов - т.1.pdf


PDF файл, 186,6 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Десислава Фигероа - т.1.pdf


PDF файл, 190,6 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Димитрина Бояджиева - т.1.pdf


PDF файл, 178,2 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Донка Пенчева - т.1.pdf


PDF файл, 188,2 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Елизабет Апостолова - т.2.pdf


PDF файл, 734,3 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Ивайло Иванов - т.1.pdf


PDF файл, 184,0 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Калоян Ракъджиев - т.2.pdf


PDF файл, 732,0 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Лазар Козелов - т.1.pdf


PDF файл, 179,5 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Маргарита Николова -Динева -т.2.pdf


PDF файл, 735,4 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Мария Янева - т.1.pdf


PDF файл, 183,5 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Милен Полименов - т.1.pdf


PDF файл, 179,2 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Милена Трендафилова - т.2.pdf


PDF файл, 738,2 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Михаела Тодорова - т.1.pdf


PDF файл, 191,1 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Младенка Делибалтова - т.2.pdf


PDF файл, 745,1 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Павел Терзиев - т.1.pdf


PDF файл, 185,1 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Петьо Петков - т.1.pdf


PDF файл, 194,1 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Пламен Генов - т.2.pdf


PDF файл, 736,6 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Румяна Ангелова - т.1.pdf


PDF файл, 194,3 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Светлана Богданова - т.1.pdf


PDF файл, 196,0 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Слави Димитров - т.1.pdf


PDF файл, 192,4 KB, качен на 26.08.2021 pdf document

Валентина Диханова - т.2.pdf


PDF файл, 741,9 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Десислав Десподов - т.2.pdf


PDF файл, 745,7 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Десислав Десподов - т.2.pdf


PDF файл, 745,7 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Димитрина Бояджиева -т.2.pdf


PDF файл, 732,0 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Донка Пенчева - т.2.pdf


PDF файл, 740,1 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Йордан Домозетов - т.2.pdf


PDF файл, 746,2 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Лазар Козелов - т.2.pdf


PDF файл, 744,6 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Милен Полименов - т.2.pdf


PDF файл, 920,8 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Милена Александрова - т.2.pdf


PDF файл, 741,8 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Михаела Тодорова - т.2.pdf


PDF файл, 733,6 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Павел Терзиев - т.2.pdf


PDF файл, 725,6 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Петьо Петков - т.2.pdf


PDF файл, 731,7 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Радослав Йовков - т.1.pdf


PDF файл, 31,8 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Светлана Богданова - т.2.pdf


PDF файл, 741,8 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Симон Агопян - т.1.pdf


PDF файл, 192,3 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Ивайло Иванов - т.2.pdf


PDF файл, 731,8 KB, качен на 06.10.2021 pdf document

Йорданка Димитрова - т.1.pdf


PDF файл, 182,3 KB, качен на 06.10.2021 pdf document

Мария Янева - т.2.pdf


PDF файл, 747,7 KB, качен на 06.10.2021 pdf document

Радослав Йовков - т.2.pdf


PDF файл, 52,8 KB, качен на 06.10.2021 pdf document

Румяна Ангелова - т.2.pdf


PDF файл, 733,9 KB, качен на 06.10.2021 pdf document

Слави Димитров - т.2.pdf


PDF файл, 735,2 KB, качен на 06.10.2021 pdf document

Даниел Илиев - т.1.pdf


PDF файл, 19,9 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Девора Недялкова - т.1.pdf


PDF файл, 21,7 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Елица Атова-Николова - т.1.pdf


PDF файл, 20,1 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Мирослав Павлов - т.1.pdf


PDF файл, 21,4 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Петромир Петров - т.1.pdf


PDF файл, 31,0 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Радослав Йовков - т.3.pdf


PDF файл, 31,8 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Радослав Йовков - т.4.pdf


PDF файл, 60,9 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Светла Бъчварова-Пиралкова - т.1.pdf


PDF файл, 21,3 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Симон Агопян - т.2.pdf


PDF файл, 732,8 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Христина Стойчева - т.1.pdf


PDF файл, 20,8 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Албена Вангелова - т.1.pdf


PDF файл, 25,3 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Венцислав Германов - т.1.pdf


PDF файл, 24,5 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Владимир Бубняк - т.1.pdf


PDF файл, 24,5 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Даниел Илиев - т.2.pdf


PDF файл, 48,7 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Девора Недялкова - т.2.pdf


PDF файл, 62,1 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Елена Стоянова - т.1.pdf


PDF файл, 25,3 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Елица Атова - Николова - т.2.pdf


PDF файл, 50,2 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Елица Атова - Николова - т.3.pdf


PDF файл, 22,7 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Иван Палигоров - т.1.pdf


PDF файл, 21,0 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Йорданка Димитрова - т.2.pdf


PDF файл, 55,5 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Катерина Иванова - т.1.pdf


PDF файл, 18,8 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Мирослав Павлов - т.2.pdf


PDF файл, 47,4 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Момчил Станишев - т.2.pdf


PDF файл, 44,4 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Николета Цветкова - т.1.pdf


PDF файл, 24,0 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Петромир Петров - т.2.pdf


PDF файл, 48,8 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Светла Бъчварова-Пиралкова - т.2.pdf


PDF файл, 52,1 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Христина Стойчева - т.2.pdf


PDF файл, 47,7 KB, качен на 18.11.2021 pdf document