Върни се горе

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона


във връзка с т. 3, б. "б" от Заповед № РД 09-255/20.03.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите – 2020 година
XLSX файл, 48,3 KB, качен на 18.11.2021 xlsx document

Станислава Йотова - т.1.pdf


PDF файл, 921,1 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Севинч Караоглан - т.2.pdf


PDF файл, 71,3 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Севинч Караоглан - т.1.pdf


PDF файл, 26,3 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Светлана Келезова - т.2.pdf


PDF файл, 67,3 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Светлана Колезова - т.1.pdf


PDF файл, 30,7 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Светла Петкова - т.1.pdf


PDF файл, 767,2 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Румен Младенов - т.2.pdf


PDF файл, 5,0 MB, качен на 25.09.2020 pdf document

Румен Младенов - т.1.pdf


PDF файл, 28,7 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Румен Методиев - т.2.pdf


PDF файл, 4,0 MB, качен на 25.09.2020 pdf document

Румен Методиев - т.1.pdf


PDF файл, 23,0 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Росина Липчева - т.1.pdf


PDF файл, 44,9 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Ралица Маркова - т.2.pdf


PDF файл, 74,4 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Ралица Маркова - т.1.pdf


PDF файл, 29,3 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Петя Михайлова - т.2.pdf


PDF файл, 69,4 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Петя Михайлова - т.1.pdf


PDF файл, 32,3 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Петър Петров - т.2.pdf


PDF файл, 2,7 MB, качен на 25.09.2020 pdf document

Петър Петров - т.1.pdf


PDF файл, 23,1 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Николай Войнов - т.2.pdf


PDF файл, 83,9 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Николай Войнов - т.1.pdf


PDF файл, 22,3 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Моника Киролова - т.2.pdf


PDF файл, 64,4 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Моника Кирилова - т.1.pdf


PDF файл, 26,7 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Михаела Иванова - т.2.pdf


PDF файл, 58,1 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Михаела Иванова - т.1.pdf


PDF файл, 31,1 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Милена Йорданова - т.2.pdf


PDF файл, 73,3 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Милена Йорданова - т.1.pdf


PDF файл, 27,6 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Мая Малушева - т.1.pdf


PDF файл, 35,0 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Мая Малушева - т.2.pdf


PDF файл, 87,2 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Мая Димитрова - т.2.pdf


PDF файл, 69,9 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Мая Димитрова - т.1.pdf


PDF файл, 33,7 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Людмила Маринкова - т.2.pdf


PDF файл, 74,9 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Людмила Маринкова - т.1.pdf


PDF файл, 22,9 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Кирил Василев - т.2.pdf


PDF файл, 80,9 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Кирил Василев - т.1.pdf


PDF файл, 30,0 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Камелия Димитрова - Самоволска - т.2.pdf


PDF файл, 53,5 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Камелия Димитрова-Самоволска - т.1.pdf


PDF файл, 2,0 MB, качен на 25.09.2020 pdf document

Калина Маринова - т.2.pdf


PDF файл, 65,2 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Калина Маринова - т.1.pdf


PDF файл, 18,8 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Илияна Петрова - Бешкова - т.1.pdf


PDF файл, 34,7 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Илияна Петрова -Бешкова - т.2.pdf


PDF файл, 68,1 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Иван Карапанчев - т.1.pdf


PDF файл, 2,0 MB, качен на 25.09.2020 pdf document

Зорница Василева - т.2.pdf


PDF файл, 89,1 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Зорница Василева - т.1.pdf


PDF файл, 32,6 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Емилия Йорданова - т.2.pdf


PDF файл, 65,9 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Емилия Йорданова - т.1.pdf


PDF файл, 23,1 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Деница Станева - т.2.pdf


PDF файл, 64,2 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Деница Станева - т.1.pdf


PDF файл, 28,2 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Гинка Панаретова - т.2.pdf


PDF файл, 72,5 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Гинка Панаретова - т.1.pdf


PDF файл, 35,6 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Гинка Катева - т.2.pdf


PDF файл, 67,6 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Гинка Катева - т.1.pdf


PDF файл, 42,9 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Галина Мутафчийска - т.2.pdf


PDF файл, 67,0 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Галина Мутафчийска - т.1.pdf


PDF файл, 31,5 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Виктория Василева - т.1.pdf


PDF файл, 707,8 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Вероника Щерева - т.2.pdf


PDF файл, 3,8 MB, качен на 25.09.2020 pdf document

Вероника Щерева - т.1.pdf


PDF файл, 35,8 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Василена Тодорова - т.2.pdf


PDF файл, 76,5 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Василена Тодорова - т.1.pdf


PDF файл, 33,5 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Ванеса Лазова - т.2.pdf


PDF файл, 62,6 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Ванеса Лазова - т.1.pdf


PDF файл, 30,6 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Ася Иванова -т.2.pdf


PDF файл, 73,8 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Ася Иванова - т.1.pdf


PDF файл, 35,0 KB, качен на 25.09.2020 pdf document

Антон Андонов - т.1.pdf


PDF файл, 62,3 KB, качен на 12.11.2020 pdf document

Виктория Василева - т.2.pdf


PDF файл, 6,1 MB, качен на 12.11.2020 pdf document

Десислава Божилова - т.1.pdf


PDF файл, 2,1 MB, качен на 12.11.2020 pdf document

Десислава Божилова - т.2.pdf


PDF файл, 230,7 KB, качен на 12.11.2020 pdf document

Иван Карапанчев - т.2.pdf


PDF файл, 5,2 MB, качен на 12.11.2020 pdf document

Катя Божкова - т.1.pdf


PDF файл, 1,3 MB, качен на 12.11.2020 pdf document

Катя Божкова - т.2. pdf


PDF файл, 3,8 MB, качен на 12.11.2020 pdf document

Маргарита Христова - т.1.pdf


PDF файл, 73,9 KB, качен на 12.11.2020 pdf document

Марина Иванова - т.1.pdf


PDF файл, 65,3 KB, качен на 12.11.2020 pdf document

Петя Михайлова - т.1.pdf


PDF файл, 829,4 KB, качен на 12.11.2020 pdf document

Росина Липчева - т.2.pdf


PDF файл, 7,6 MB, качен на 12.11.2020 pdf document

Станислава Йотова - т.2.pdf


PDF файл, 3,2 MB, качен на 12.11.2020 pdf document

Антон Андонов - т.2.pdf


PDF файл, 206,6 KB, качен на 04.12.2020 pdf document

Маргарита Христова - т.2.pdf


PDF файл, 2,6 MB, качен на 04.12.2020 pdf document

Марина Иванова - т.2.pdf


PDF файл, 3,8 MB, качен на 04.12.2020 pdf document

Мария Томова - т.1.pdf


PDF файл, 1014,2 KB, качен на 04.12.2020 pdf document

Мария Томова - т.2.pdf


PDF файл, 5,0 MB, качен на 04.12.2020 pdf document

Олга Стоянова - т.1.pdf


PDF файл, 1,5 MB, качен на 04.12.2020 pdf document

Петя Михайлова - т.2.pdf


PDF файл, 5,8 MB, качен на 04.12.2020 pdf document

Асен Иванов - т.1.pdf


PDF файл, 74,7 KB, качен на 23.12.2020 pdf document

Асен Иванов - т.2.pdf


PDF файл, 229,6 KB, качен на 23.12.2020 pdf document

Михаела Дечева - т.1.pdf


PDF файл, 66,9 KB, качен на 23.12.2020 pdf document

Михаела Дечева - т.2.pdf


PDF файл, 213,9 KB, качен на 23.12.2020 pdf document

Екатерина Трайкова - т.1.pdf


PDF файл, 1,0 MB, качен на 10.02.2021 pdf document

Екатерина Трайкова - т.2.pdf


PDF файл, 3,6 MB, качен на 10.02.2021 pdf document

Михаела Иванова - т.1.pdf


PDF файл, 1,1 MB, качен на 10.02.2021 pdf document

Михаела Иванова - т.2.pdf


PDF файл, 3,9 MB, качен на 10.02.2021 pdf document

Олга Сотянова - т.2.pdf


PDF файл, 3,0 MB, качен на 10.02.2021 pdf document

Руслана Сиромахова - т.1.pdf


PDF файл, 1017,0 KB, качен на 10.02.2021 pdf document

Станислава Белберова - т.1.pdf


PDF файл, 1,1 MB, качен на 10.02.2021 pdf document

Станислава Белберова - т.2.pdf


PDF файл, 3,3 MB, качен на 10.02.2021 pdf document

Стоян Марков - т.1.pdf


PDF файл, 1,8 MB, качен на 10.02.2021 pdf document

Стоян Марков - т.2.pdf


PDF файл, 3,4 MB, качен на 10.02.2021 pdf document

Васил Ризов - т. 4.pdf


PDF файл, 921,8 KB, качен на 27.05.2021 pdf document