Върни се горе

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


за лицатa, назначени, съответно определени от министъра на земеделието, храните и горите на висши публични длъжности по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона - 2021 година
XLSX файл, 15,2 KB, качен на 18.11.2021 xlsx document

Албена Туджарова - т.1.pdf


PDF файл, 191,6 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Дамян Дамянов.pdf


PDF файл, 188,8 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Цветелин Миланов - т.1.pdf


PDF файл, 187,1 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Александър Дунчев - т.1.pdf


PDF файл, 187,8 KB, качен на 16.06.2021 pdf document

Анна Мирчева - т.1.pdf


PDF файл, 191,6 KB, качен на 16.06.2021 pdf document

Борис Михайлов - т.1.pdf


PDF файл, 192,4 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Веселин Нинов - т.1.pdf


PDF файл, 195,1 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Диляна Пиронкова - т.1.pdf


PDF файл, 186,9 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Димчо Радев - т.1.pdf


PDF файл, 193,5 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Здравко Бакалов - т.1.pdf


PDF файл, 186,4 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Иван Ташков - т.1.pdf


PDF файл, 192,4 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Марин Катранджиев - т.1.pdf


PDF файл, 180,0 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Николина Чолакова - т.1.pdf


PDF файл, 192,2 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Петър Петров - т.1.pdf


PDF файл, 191,0 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Славей Тоширов - т.1.pdf


PDF файл, 190,5 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Станислава Генова - т.1.pdf


PDF файл, 191,4 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Борислав Захариев.pdf


PDF файл, 193,9 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Веселин Пенчев.pdf


PDF файл, 194,1 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Любомир Маринов.pdf


PDF файл, 190,1 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Ради Иванов.pdf


PDF файл, 193,4 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Теодор Тодоров.pdf


PDF файл, 193,5 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Александър Нейчев - т.1.pdf


PDF файл, 190,1 KB, качен на 27.09.2021 pdf document

Десислава Николова - т.1.pdf


PDF файл, 24,1 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Момчил Станишев - т.1.pdf


PDF файл, 27,3 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Момчил Станишев - т.3.pdf


PDF файл, 29,8 KB, качен на 18.11.2021 pdf document