Върни се горе

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за лицатa, назначени, съответно определени


от министъра на земеделието, храните и горите на висши публични длъжности по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона - 2021 година
XLSX файл, 13,5 KB, качен на 27.10.2022 xlsx document

Дамян Дамянов.pdf


PDF файл, 188,8 KB, качен на 27.05.2021 pdf document

Веселин Нинов - т.1.pdf


PDF файл, 195,1 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Николина Чолакова - т.1.pdf


PDF файл, 192,2 KB, качен на 12.07.2021 pdf document

Веселин Пенчев.pdf


PDF файл, 194,1 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Любомир Маринов.pdf


PDF файл, 190,1 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Ради Иванов.pdf


PDF файл, 193,4 KB, качен на 27.07.2021 pdf document

Момчил Станишев - т.1.pdf


PDF файл, 27,3 KB, качен на 20.10.2021 pdf document

Момчил Станишев - т.3.pdf


PDF файл, 29,8 KB, качен на 18.11.2021 pdf document

Валери Ценов - т.1.pdf


PDF файл, 23,5 KB, качен на 15.12.2021 pdf document

Валери Ценов - т.3.pdf


PDF файл, 24,7 KB, качен на 18.01.2022 pdf document