14.06.2024


23.01.2024 Протокол N:1/23.01.2024г. за изчислените стойности на средно годишно рентно плащане за всяко землище, по общини и начин на трайно ползване на територията на Област Враца, за 2024-2025г. 76.22 KB
Протокол N:1/23.01.2023г. за изчислените стойности на средно годишно рентно плащане за всяко землище, по общини и начин на трайно ползване на територията на Област Враца, за 2023-2024г. 86.76 KB
12.09.2022 Във връзка с разпоредбата на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, ОД „Земеделие“ – Враца предоставя информация за най-високата тръжна цена на декар, на която са сключени договорите за земите от държавния поземлен фонд (ДПФ), по землища на територията на област Враца за стопанската 2022/2023 година. 75.55 KB
Протокол N:1/24.01.2022г. за изчислените стойности на средно годишно рентно плащане за всяко землище, по общини и начин на трайно ползване на територията на Област Враца. 87.63 KB
Протокол N:1/25.01.2021г. за изчислените стойности на средно годишно рентно плащане за всяко землище, по общини и начин на трайно ползване на територията на Област Враца. 84.16 KB
НОВИ УКАЗАНИЯ за изготвяне и приемане на файловете за данни от декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 226.00 KB
Средно рентно плащане за 2020-2021 стопанска година за землищата на обл. Враца. 18.96 KB
Средно рентно плащане за 2019-2020 стопанска година за землищата на обл. Враца. 42.93 KB
актуално Суми по 37в., ал.3, т.2 по ползватели, за стопанска 2018-2019 г. 140.15 KB
Средно рентно плащане за 2018-2019 стопанска година за землищата на обл. Враца. 50.08 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ