24.05.2024


Ползване на земеделските земи - Козлодуй
ЗAПОВЕД № 216/04.11.2013 год. Hа основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Бутан, ЕКАТТЕ 07116, общ. Козлодуй за стопанската 2013-2014 г. 237.34 KB
ЗAПОВЕД № 205/01.10.2013 год. ОПРЕДЕЛЯМ: Масивите за ползване на земеделските земи в с. Гложене, ЕКАТТЕ 18505, община Козлодуй, област Враца за стопанската 2013/2014 г. по ползватели 7.53 MB
ЗAПОВЕД № 170/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на гр. Козлодуй, ЕКАТТЕ 37798, общ. Козлодуй за стопанската 2013-2014 г. 1.26 MB
ЗAПОВЕД № 168/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Хърлец, ЕКАТТЕ 77548, общ. Козлодуй за стопанската 2013-2014 г. 1.28 MB
ЗAПОВЕД № 169/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Крива бара, ЕКАТТЕ 39730, общ. Козлодуй за стопанската 2013-2014 г. 1.26 MB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ