24.05.2024


Ползване на земеделските земи - Роман
ЗAПОВЕД № 192 A/17.10.2013 г. ОПРЕДЕЛЯМ: Масивите за ползване на земеделските земи в с. Долна Бешовица, ЕКАТТЕ 22023, общ. Роман за стопанската 2013-2014 г. 2.26 MB
ЗAПОВЕД № 148 A/17.10.2013 год. ОПРЕДЕЛЯМ: Масивите за ползване на земеделските земи в с. Радовене, ЕКАТТЕ 61488, общ. Роман за стопанската 2013-2014 г. 1.72 MB
ЗAПОВЕД № 143/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” ПРЕКРАТЯВАМ : Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Камено поле, ЕКАТТЕ 35910, общ. Роман за стопанската 2013-2014 г. 728.16 KB
ЗАПОВЕД № 138/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца ОПРЕДЕЛЯМ: Разпределение на масивите за ползване за землището на гр. Роман, ЕКАТТЕ 62997, общ. Роман 1.35 MB
ЗАПОВЕД № 139/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца ОПРЕДЕЛЯМ: Разпределение на масивите за ползване за землището на с. Курново, ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман 1.36 MB
ЗАПОВЕД № 141/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца ОПРЕДЕЛЯМ: Разпределение на масивите за ползване за землището на с. Хубавене, ЕКАТТЕ 77493, общ. Роман 1.45 MB
ЗAПОВЕД № 145/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” ПРЕКРАТЯВАМ : Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Средни рът, ЕКАТТЕ 68432 общ. Роман за стопанската 2013-2014 г. 750.73 KB
ЗAПОВЕД № 146/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” ПРЕКРАТЯВАМ : Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Марково равнище, ЕКАТТЕ 47322 общ. Роман за стопанската 2013-2014 г. 743.25 KB
ЗAПОВЕД № 144/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” ПРЕКРАТЯВАМ : Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Кунино, ЕКАТТЕ 40645 общ. Роман за стопанската 2013-2014 г. 734.50 KB
ЗАПОВЕД № 137/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца ОПРЕДЕЛЯМ: Разпределение на масивите за ползване за землището на с. Синьо Бърдо, ЕКАТТЕ 66576, общ. Роман 1.33 MB
ЗAПОВЕД № 1476/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” ПРЕКРАТЯВАМ : Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман за стопанската 2013-2014 г. 738.10 KB
ЗАПОВЕД № 140/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца ОПРЕДЕЛЯМ: Разпределение на масивите за ползване за землището на с. Караш, ЕКАТТЕ 36436, общ. Роман 1.35 MB
ЗАПОВЕД № 142/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца ОПРЕДЕЛЯМ: Разпределение на масивите за ползване за землището на с. Стояновци, ЕКАТТЕ 69554, общ. Роман 1.36 MB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ