24.05.2024


Ползване на земеделските земи - Криводол
Заповед № 78_30.04.2014 за разпределение с.ОСЕН, община Криводол 1.91 MB
Служебно разпределение на масивите в с. Осен, общ. Криводол за 2013/2014 стопанска година 148.31 KB
ЗAПОВЕД № 206/01.10.2013 год. Hа основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Лесура, ЕКАТТЕ 43462, общ. Криводол за стопанската 2013-2014 г. 1.30 MB
ЗAПОВЕД № 202/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Фурен, ЕКАТТЕ 76193, общ. Криводол за стопанската 2013-2014 г. 3.68 MB
ЗAПОВЕД № 196/01.10.2013 год. Поради непостигнато споразумение по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Краводер, общ. Криводол, област Враца между собственици и ползватели, на основание чл.37в, ал.4 от настоящия и Доклад на комисия назначена със Заповед № 78/02.08.2013 г. на Директора на областна дирекция „Земеделие”-гр.Враца, О П Р Е Д Е Л Я М : РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи за землището на с. Краводер, ЕКАТТЕ 39236, община Криводол, област Враца, изготвен по реда и при условията на чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2013/2014 година 3.81 MB
ЗAПОВЕД № 194/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, общ. Криводол за стопанската 2013-2014 г. 1.42 MB
ЗAПОВЕД № 186/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца ПРЕКРАТЯВАМ: Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Осен, ЕКАТТЕ 54064, общ. Криводол за стопанската 2013-2014 г. 860.46 KB
ЗAПОВЕД № 178/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Ботуня, ЕКАТТЕ 05894, общ. Криводол за стопанската 2013-2014 г. 1.72 MB
ЗAПОВЕД № 179/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Галатин, ЕКАТТЕ 14390, общ. Криводол за стопанската 2013-2014 г. 1.26 MB
ЗAПОВЕД № 180/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Уровене, ЕКАТТЕ 75143, общ. Криводол за стопанската 2013-2014 г. 1.46 MB
ЗAПОВЕД № 94/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” ПРЕКРАТЯВАМ : Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Пудрия, общ. Враца за стопанската 2013-2014 г. 661.87 KB
ЗАПОВЕД № 99/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Градешница, ЕКАТТЕ 17453, общ. Криводол 1.57 MB
ЗАПОВЕД № 100/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището нас. Ракево, ЕКАТТЕ 61933, общ. Криводол 1.58 MB
ЗАПОВЕД № 96/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Баурене, ЕКАТТЕ 02912, общ. Криводол 1.24 MB
ЗАПОВЕД № 98/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Добруша, ЕКАТТЕ 21734, общ. Криводол 1.62 MB
ЗАПОВЕД № 95/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Главаци, ЕКАТТЕ 15014, общ. Криводол 1.15 MB
ЗАПОВЕД № 97/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на гр. Криводол, ЕКАТТЕ 39846, общ. Криводол 1.47 MB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ