24.05.2024


Ползване на земеделските земи - Хайредин
ЗAПОВЕД № 211/01.10.2013 год. Hа основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Ботево, ЕКАТТЕ 05846, общ. Хайредин за стопанската 2013-2014 г. 1.68 MB
ЗAПОВЕД № 203/01.10.2013 год. ОПРЕДЕЛЯМ: Масивите за ползване на земеделските земи в с. Михайлово, ЕКАТТЕ 48492, община Хайревдин, област Враца за стопанската 2013/2014 г. по ползватели 4.60 MB
ЗAПОВЕД № 201/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Манастирище, ЕКАТТЕ 47010, общ. Хайредин за стопанската 2013-2014 г. 206.20 KB
ЗAПОВЕД № 200/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Бързина, ЕКАТТЕ 07497, общ. Хайредин за стопанската 2013-2014 г. 202.87 KB
ЗAПОВЕД № 195/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Хайредин, ЕКАТТЕ 77102, общ. Хайредин за стопанската 2013-2014 г. 1.49 MB
ЗАПОВЕД 167/01.10.2013 г. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Рогозен, ЕКАТТЕ 62815, общ. Хайредин 1.30 MB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ