24.05.2024


Ползване на земеделските земи - Мездра
Заглавие Тип Автор Дата Размер Тагове
124 ЗАПОВЕД № 124/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Лютиброд, ЕКАТТЕ 44745, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.38 MB Сваляне
123 ЗАПОВЕД № 123/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Руска Бела, ЕКАТТЕ 63450, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.37 MB Сваляне
122 ЗАПОВЕД № 122/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69050, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.34 MB Сваляне
121 ЗАПОВЕД № 121/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Кален, ЕКАТТЕ 35314, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.40 MB Сваляне
120 ЗАПОВЕД № 120/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Крапец, ЕКАТТЕ 39483, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.32 MB Сваляне
119 ЗАПОВЕД № 119/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Върбешница, ЕКАТТЕ 12704, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.35 MB Сваляне
118 ЗАПОВЕД № 118/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на гр. Мездра, ЕКАТТЕ 47714, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.33 MB Сваляне
117 ЗАПОВЕД № 117/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Цаконица, ЕКАТТЕ 78015, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.30 MB Сваляне
115 ЗАПОВЕД № 115/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Боденец, ЕКАТТЕ 0487, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.28 MB Сваляне
114 ЗАПОВЕД № 114/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Брусен, ЕКАТТЕ 06598, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.30 MB Сваляне
113 ЗАПОВЕД № 113/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Горна Кремена, ЕКАТТЕ 16256, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.35 MB Сваляне
112 ЗАПОВЕД № 112/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Горна Бешовица, ЕКАТТЕ 16122, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.32 MB Сваляне
111 ЗАПОВЕД № 111/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Долна Кремена, ЕКАТТЕ 2126, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.51 MB Сваляне
110 ЗАПОВЕД № 110/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Крета, ЕКАТТЕ 39709, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.43 MB Сваляне
109 ЗАПОВЕД № 109/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Лик, ЕКАТТЕ 43654, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.53 MB Сваляне
108 ЗАПОВЕД № 108/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Моравица, ЕКАТТЕ 49031, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.45 MB Сваляне
107 ЗАПОВЕД № 107/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Ослен Криводол, ЕКАТТЕ 54256, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.50 MB Сваляне
106 ЗАПОВЕД № 106/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Царевец, ЕКАТТЕ 78135, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.70 MB Сваляне
105 ЗАПОВЕД № 105/01.10.2013 год. на основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Дърманци, ЕКАТТЕ 24668, общ. Мездра .pdf October 10, 2013 1.37 MB Сваляне
104 ЗАПОВЕД № 104/01.10.2013 год. На основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” ПРЕКРАТЯВАМ : Образуваното производство по чл.37в от ЗСПЗЗ, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Рeбърково, ЕКАТТЕ 62390, общ. Мездра за стопанската 2013-2014 г. .pdf October 10, 2013 670.40 KB Сваляне
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ