24.06.2024


Заповед N:298/16.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Челопек, ЕКАТТЕ 80311, общ. Враца, за стопанска 2019/2020 година. 112.50 KB
Заповед N:297/16.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Три кладенци, ЕКАТТЕ 73119, общ. Враца, за стопанска 2019/2020 година. 200.50 KB
Заповед N:296/16.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Тишевица, ЕКАТТЕ 72504, общ. Враца, за стопанска 2019/2020 година. 175.50 KB
Заповед N:295/16.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Паволче, ЕКАТТЕ 55070, общ. Враца, за стопанска 2019/2020 година. 132.00 KB
Заповед N:294/16.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Оходен, ЕКАТТЕ 54482, общ. Враца, за стопанска 2019/2020 година. 172.00 KB
Заповед N:293/16.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Нефела, ЕКАТТЕ 51528, общ. Враца, за стопанска 2019/2020 година. 146.00 KB
Заповед N:292/16.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Мало Пещене, ЕКАТТЕ 46807, общ. Враца, за стопанска 2019/2020 година. 156.50 KB
Заповед N:291/16.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лиляче, ЕКАТТЕ 43712, общ. Враца, за стопанска 2019/2020 година. 184.00 KB
Заповед N:290/16.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Костелево, ЕКАТТЕ 38875, общ. Враца, за стопанска 2019/2020 година. 232.00 KB
Заповед N:289/16.12.2019г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Девене, ЕКАТТЕ 20376, общ. Враца, за стопанска 2019/2020 година. 297.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ