11.12.2023


Заповед N:146/02.03.2017г., във връзка с чл.37 ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, определяща комисия за землищата на територията на община Роман. 1.20 MB
Регистър по чл.74 на община Роман. 182.26 KB
Заповед № 124/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Караш ЕКАТТЕ 36436, общ. Роман. 629.00 KB
Заповед № 125/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Кунино, ЕКАТТЕ 40645, общ. Роман. 2.82 MB
Заповед № 126/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Курново, ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман. 971.00 KB
Заповед № 127/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Радовене, ЕКАТТЕ 61488, общ. Роман. 1.49 MB
Заповед № 128/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище град Роман, ЕКАТТЕ 62997, общ. Роман. 867.50 KB
Заповед № 129/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Синьо бърдо, ЕКАТТЕ 66576, общ. Роман. 1.64 MB
Заповед № 130/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Стояновци, ЕКАТТЕ 69554, общ. Роман. 539.00 KB
Заповед № 131/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман. 675.00 KB
Заповед № 132/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хубавене, ЕКАТТЕ 77493, общ. Роман. 396.50 KB
Заповед № 122/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Долна Бешовица ЕКАТТЕ 22023, общ. Роман. 2.69 MB
Заповед № 123/ 03.10.2016г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Камено поле, ЕКАТТЕ 35910, общ. Роман. 5.19 MB
График за среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за стопанската 2016/2017 за община Роман. 130.85 KB
Предварителен регистър по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за имотите в землищата на община Роман 992.29 KB
ЗАПОВЕД № 92/02.08.2016 год. за определяне на комисия по чл. 37в от ЗСПЗЗ за землищата на община Роман 177.30 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ