25.01.2022


Заповед № 280/13.12.2019 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Руска Бела, Община Мездра, Област Враца, за стопанската 2019-2020 година. 66.03 KB
Заповед № 279/13.12.2019 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Ребърково, Община Мездра, Област Враца, за стопанската 2019-2020 година. 63.91 KB
Заповед № 278/13.12.2019 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Очин дол, Община Мездра, Област Враца, за стопанската 2019-2020 година. 65.94 KB
Заповед № 277/13.12.2019 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Оселна, Община Мездра, Област Враца, за стопанската 2019-2020 година. 65.89 KB
Заповед № 276/13.12.2019 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Моравица, Община Мездра, Област Враца, за стопанската 2019-2020 година. 66.15 KB
Заповед № 275/13.12.2019 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Люти дол, Община Мездра, Област Враца, за стопанската 2019-2020 година. 71.05 KB
Заповед № 274/13.12.2019 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Люти Брод, Община Мездра, Област Враца, за стопанската 2019-2020 година. 64.24 KB
Заповед № 273/13.12.2019 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Кален, Община Мездра, Област Враца, за стопанската 2019-2020 година. 66.40 KB
Заповед № 272/13.12.2019 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Игнатица, Община Мездра, Област Враца, за стопанската 2019-2020 година. 65.13 KB
Заповед № 271/13.12.2019 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Зверино, Община Мездра, Област Враца, за стопанската 2019-2020 година. 65.20 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ