25.07.2024


2019-2020 Протокол търг II тръжна сесия ПМЛ-2019-2020 79.00 KB
2019-2020 Обява за откриване на тръжна процедура II тръжна сесия -ПМЛ-ДПФ-2019-2020 29.50 KB
2019-2020 Списък на имотите ПМЛ-ДПФ за участие в търг II тръжна сесия-2019-2020 2.90 MB
2019-2020 Заповед за откриване на търг II тръжна сесия-2019-2020-ПМЛ_ДПФ 640.12 KB
2019-2020 Банкова сметка- II тръжна сесия-2019-2020-ПМЛ 10.40 KB
2019-2020 Документи за участие в търг II тръжна сесия ПМЛ-ДПФ-2019-2020-юридически лица 19.45 KB
2019-2020 Документи за участие в търг II тръжна сесия ПМЛ-ДПФ-2019-2020-физически лица 18.38 KB
2019-2020 Протокол от търг I тръжна сесия ПМЛ-ДПФ-2019-2020 78.00 KB
2019-2020 Банкова сметка 10.40 KB
2019-2020 Обява търг ПМЛ I тръжна сесия ПМЛ-2019-2020 29.00 KB
2019-2020 Списък на имотите ПМЛ за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2019-2020 2.99 MB
2019-2020 Заповед за откриване на тръжна процедура за ПМЛ-2019-2020 627.43 KB
2019-2020 Заявление физически лица 38.50 KB
2019-2020 Декларация по чл.47 з- физически лица 32.50 KB
2019-2020 Заявление юридически лица 40.50 KB
2019-2020 Декларация по чл.47 з- юридически лица 33.50 KB
2019-2020 Допълнителен списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019/2020 година, на територията на област Видин 3.58 MB
2019-2020 Заповед допълнение имоти ДПФ 107.29 KB
2019-2020 Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019/2020 година, на територията на област Видин 2.75 MB
2019-2020 Заповед свободни пасища 2019-2020 111.11 KB
2018-2019 Протокол търг I тръжна сесия-ПМЛ-2018-2019 122.50 KB
2018-2019 Обява търг I тръжна сесия ПМЛ-2018-2019 32.50 KB
2018-2019 Списъци на имотите за участие в търг I тръжна сесия -ПМЛ-2018-2019 150.00 KB
2018-2019 Заповед търг -ПМЛ-2018-2019 57.11 KB
2018-2019 Необходими документи за участие в търг-юридически лица -ПМЛ-2018-2019 50.50 KB
2018-2019 Необходими документи за участие в търг-физически лица -ПМЛ-2018-2019 51.50 KB
2018-2019 Банкова сметка- участие в търг ПМЛ-2018-2019 10.40 KB
2018-2019 Декларация-оглед-физически лица-ПМЛ-2018-2019 27.00 KB
2018-2019 Заявление -физически лица-ПМЛ-2018-2019 38.50 KB
2018-2019 Декларация чл.47 з, 1,т.6- физически лица-ПМЛ-2018-2019 31.00 KB
2018-2019 Декларация -оглед-юридически лица-ПМЛ-2018-2019 29.50 KB
Заявление за юридически лица-ПМЛ-2018-2019 40.50 KB
2018-2019 Декларация чл47,з,1, т.9-юридически лица-ПМЛ-2018-2019 29.00 KB
2018-2019 Декларация чл47,з,1, т.6-юридически лица-ПМЛ-2018-2019 33.00 KB
2018-2019 Декларация чл.47 з,1, т9- физически лица-ПМЛ-2018-2019 27.50 KB
2018-2019 Заповед за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) , находящи се на територията на област Видин, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 120.00 KB
2018-2019 Списък към заповед- Приложение 1 4.78 MB
2017-2018 Списък на имоти и набор от документи за участие в тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободни пасища и мери от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ за стопанската 2017-2018 г. 456.90 KB
2017-2018 З А П О В Е Д № РД 46-102 свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 - 2018 година, находящи се на територията на област Видин 119.00 KB
2017-2018 Списък на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 - 2018 година, находящи се на територията на област Видин 1.63 MB
актуално Необходими документи за участие в търг за свободни пасища, мери и ливади ДПФ в област Видин за -2015-2016 г., първа тръжна процедура. 76.40 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг за свободни пасища, мери и ливади ДПФ в област Видин за -2015-2016 г. 162.50 KB
актуално Обява за търг , първа тръжна сесия за свободни пасища, мери и ливади ДПФ в област Видин за -2015-2016 г. 28.50 KB
актуално Заповед за обявяване на търг за свободни пасища, мери и ливади ДПФ в област Видин за -2015-2016 г. 492.56 KB
актуално Списък на имотите - свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за 2015-2016-Област Видин 150.50 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни