27.09.2022


актуално 26.09.2022 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година 29.00 KB
актуално 26.09.2022 Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година 591.76 KB
актуално 26.09.2022 Списък на имотите по чл. 37 и, ал. 14 за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година 47.91 KB
актуално 26.09.2022 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година - юридически лица 34.18 KB
актуално 26.09.2022 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година - физически лица 32.84 KB
актуално 26.09.2022 Банкова сметка за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд /ДПФ/ в област Видин за стопанската 2022-2023 за ползване на пасища, мери по чл. 37и, ал.14 за срок от 1 стопанска година 10.40 KB
актуално 12.09.2022 Обява за откриване на търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 29.00 KB
актуално 12.09.2022 Заповед РД-04-275/08.09.2022г. на директора на ОД "З" - гр. Видин за откриване на търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 852.24 KB
актуално 12.09.2022 Списък на имотите за участие в търг ІІ тръжра сесия 2022-2023 624.42 KB
актуално 12.09.2022 Образци на договори 2022-2023 346.37 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа