07.02.2023


актуално 28.10.2022 Протокол от проведен търг ПМЛ по чл.37 и, ал.14 от ЗСПЗЗ-2022-2023 136.50 KB
актуално 04.07.2022 Протокол от проведено заседание на основание чл.37 и, ал. 10 от ЗСПЗЗ 284.26 KB
16.03.2022 актуално Заповед РД-04-153/15.03.2022г. за класираните от проведен търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ - Покрайна 56.69 KB
актуално 07.01.2022 П Р О Т О К О Л № 1/07.01.2022 г. от заседание на тръжна комисия, определена със Заповед № РД 07-17/06.01.2022 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Видин Чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ-Покрайна 129.50 KB
актуално Обява за провеждане на търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 28.50 KB
актуално Заповед за откриване на търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- всички заинтересовани лица Покрайна 99.50 KB
актуално Декларация за свързаност -обр.1- търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 48.00 KB
актуално Декларация за свързаност -обр.2- търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 47.50 KB
актуално Декларация за лични данни за участие в търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- приложение 3- Покрайна 41.00 KB
актуално Банкова сметка за депозит за участие в търг по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ- Покрайна 10.67 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа