18.07.2024 

 

АДРЕСЕН И ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ           

НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

Общинска служба по земеделие-Белоградчик

адрес: п.к. 3900 гр. Белоградчик ул. „Княз Борис І” № 6   

електронна поща : osz_belograd4ik@abv.bg

тел.: 09365/3145

началник: Милен Васков Милков -   0882199824

 

Общинска служба по земеделие-Белоградчик, офис Ружинци

адрес: п.к. 3930 с.Ружинци ул."Георги Димитров" № 17ет.1     

електронна поща : osz_belograd4ik@abv.bg

тел.: 09324/2361

началник: Милен Васков Милков -   0882199824


 


 

Общинска служба по земеделие-Брегово

адрес: п.к. 3790 гр. Брегово пл.”Централен” №1   

електронна поща : osz_bregovo.2000@abv.bg

тел. 09312/2421

началник: Юлияна Венелинова Крумова-0882199821 

 

Общинска служба по земеделие-Видин

адрес: п.к. 3700 гр. Видин ул.”Рибарска” №12 ет.3   

електронна поща : osz_vidin@abv.bg

тел. 094/601124

началник: Жанета Венелинова Маринова -  0882199802

 

Общинска служба по земеделие-Видин, офис Макреш

адрес: п.к. 3700 гр. Видин ул.”Рибарска” №12 ет.3   

електронна поща : osz_makresh.1976@abv.bg

тел. 094/601124

началник: Жанета Венелинова Маринова -  0882199802

 

Общинска служба по земеделие-Грамада

адрес: п.к. 3830 гр. Грамада пл."Мико Нинов" № 1   

e-mail : osz_gramada@abv.bg

тел.: 09337/ 2 6 5 8

началник: Петър Веселинов Цветанов-  0882199841

 

Общинска служба по земеделие-Димово

адрес: п.к. 3750 гр. Димово ул."Георги Димитров" № 139   

e-mail : osz_dimovo@abv.bg

тел. 09341/ 2 231

началник: Евдоким Радков Каменов -  0882199855

 

 

Общинска служба по земеделие-Кула

адрес: п.к. 3800 гр. Кула ул."Възраждане" № 40   

e-mail : osz_kulavd@abv.bg

тел.: 0938 3 / 2123

началник: Иван Георгиев Иванов -  0882199848

 

Общинска служба по земеделие-Кула, офис Бойница

адрес: п.к. 3840 с. Бойница ул."Георги Димитров" № 4   

e-mail : osz_boynica@abv.bg

тел.: 0938 3 / 2123

началник: Иван Георгиев Иванов -  0882199848

 

Общинска служба по земеделие-Брегово- Офис Ново село

адрес: п.к. 3784 с. Ново село ул."Арх. И. Попов" № 92   

електронна поща : osz_novoselo@abv.bg

тел.: 09316/2235

началник: Юлияна Венелинова Крумова-0882199821 

главен експерт: Юлия Илиева Паскова  0882016550

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни