18.01.2022 

 

АДРЕСЕН    И    ТЕЛЕФОНЕН    УКАЗАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

Общинска служба по земеделие-Белоградчик

адрес:  п.к. 3900 гр. Белоградчик  ул. „Княз Борис І” № 6

e-mail : osz_belograd4ik@abv.bg

тел.: 09365/3145

началник: Неофит Николов Петков  -  0882199822

 

Общинска служба по земеделие-Белоградчик, офис Ружинци

адрес:  п.к. 3930  с.Ружинци  ул."Георги Димитров" № 17 ет.1

e-mail : osz_belograd4ik@abv.bg

тел.: 09324/2361

началник: Неофит Николов Петков  -  0882199822

 

Общинска служба по земеделие-Брегово

адрес:  п.к. 3790 гр. Брегово  пл.”Централен” №1

e-mail : osz_bregovo@abv.bg

тел.: 09312/2421

началник: Людмил Пламенов Иванов -  0882199820

 

Общинска служба по земеделие-Видин

адрес:  п.к. 3700 гр. Видин  ул.”Рибарска” №12 ет.3

e-mail : osz_vidin@abv.bg

тел.: 094/601124

началник: Жанета Венелинова Маринова -  0882199802

 

Общинска служба по земеделие-Видин, офис Макреш

адрес:  п.к. 3700 гр. Видин  ул.”Рибарска” №12 ет.3

e-mail : osz_makresh.1976@abv.bg

тел.: 094/601124

началник: Жанета Венелинова Маринова -  0882199802

 

Общинска служба по земеделие-Грамада

адрес:  п.к. 3830 гр. Грамада  пл."Мико Нинов" № 1

e-mail : osz_gramada@abv.bg

тел.: 09337/2658

началник: и.д.Иван Георгиев Иванов -  0882199848

 

Общинска служба по земеделие-Димово

адрес:  п.к. 3750 гр. Димово  ул."Георги Димитров" № 139

e-mail : osz_dimovo@abv.bg

тел.: 09341/2231

началник: Евдоким Радков Каменов -  0882199855

 

 

Общинска служба по земеделие-Кула

адрес:  п.к. 3800 гр. Кула  ул."Възраждане" № 40

e-mail : osz_kulavd@abv.bg

тел.: 09383/2123

началник: Иван Георгиев Иванов -  0882199848

 

Общинска служба по земеделие-Кула, офис Бойница

адрес:  п.к. 3840 с. Бойница  ул."Георги Димитров" № 4

e-mail : osz_boynica@abv.bg

тел.: 09383/2123

началник: Иван Георгиев Иванов -  0882199848

 

Общинска служба по земеделие-Ново село

адрес:  п.к. 3784 с. Ново село  ул."Арх. И. Попов" № 92

e-mail : osz_novoselo@abv.bg

тел.: 09316/2235

началник: Юлия Илиева Паскова  -  0882016550АДРЕС  

   Видин 3700, 

   ул. "Рибарска" №12 ет.2

ТЕЛЕФОНИ: 

 (094) 601489

e-mail

 ODZG_Vidin@mzh.government.bg

 РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък

от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа

             
БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


 

                                                                                                                          

 

 

Национална Селска Мрежа