Skip Navigation Links.
Начало
Ръководство
Директор
Главен секретар
Структура
Органограма
История
Инспекторат
Дирекция „АПФСДЧР”
ГД "Аграрно развитиe"
Общински служби земеделие
Пресцентър
Новини
Предстоящо
Интервюта
Галерия
Събития
Най-ново
Официални документи
Доклади
Програми
Бюлетини
Други
Нормативни актове
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на нормативни актове
Обществени поръчки - профил на купувача
Предварителни обявления
Обяви
Протоколи търгове
Процедури
Публични покани
Вътрешни правила
SearchResult
Връзка
Въпроси и отговори
Лява група страници
Антикорупция
Конфликт на интереси
Държавни институции
Неправителствени организации
Съкратени връзки
Административно обслужване
Карта на сайта
Контакти
Актуално
Обяви
Възникнала грешка
Правна информация
Административно обслужване
Стандарти за административно обслужване и образци към тях
Издаване на административни актове при упражняване на нормативно установени права
Регистрационни режими
Достъп до обществена информация
Ползване на земеделските земи
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Белоградчик
Чупрене
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Белоградчик
Чупрене
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Кула
Димово
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Белоградчик
Чупрене
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Белоградчик
Чупрене
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Белоградчик
Чупрене
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Ново село
Макреш
Ружинци
Чупрене
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 година
Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година
Бюджет и финансови отчети
Бюджет
Финансови отчети
Плащания СЕБРА
Разпореждане с имоти от ДПФ
Ниви по стопански години 2020-2024 г.
Ниви по стопански години до 2020 г.
Пасища, мери и ливади по стопански години 2020-2024 г.
Пасища, мери и ливади до 2020 г.
Стопански дворове
ОСП 2021-2027
Европейско законодателство
Национално законодателство
Бюлетин
Промяна предназначението на земеделски земи
Контрол и регистрация на земеделска и горска техника

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни