29.11.2021


14.10.2021 актуално Заявление за достъп до обществена информация 26.50 KB
актуално Информация, предоставяна повече от 3 пъти по глава 3 от ЗДОИ 68.00 KB
актуално Информационни масиви, ползвани от ОДЗ-Видин 10.25 KB
актуално ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ВИДИН 116.00 KB
актуално Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“-Видин и форматите, в които е достъпна 24.34 KB
актуално ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ВИДИН-2019 115.50 KB
актуално Годишен отчет за постъпили заявления по ЗДОИ-2017 116.00 KB
актуално ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ВИДИН-2016 115.50 KB
актуално Отчет ЗДОИ-2015 115.00 KB
Заявление за достъп до обществена информация 23.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489