04.10.2023


актуално ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокол за окончателно класиране на кандидата за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Белоградчик към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 83.50 KB
актуално С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурсна процедура интервю за държавен служител за длъжността „ младши експерт” в ОСЗ Белоградчик към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 81.50 KB
актуално С И С Т Е М А за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „ младши експерт” в ОСЗ Белоградчик към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
актуално 28.08.2023 Списък на допуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Белоградчик към Областна дирекция „Земеделие“-Видин 82.50 KB
07.08.2023 актуално ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Белоградчик към Областна дирекция”Земеделие”- Видин 93.50 KB
актуално ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 30.33 KB
актуално ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 26.00 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа