13.07.2024


05.07.2024 актуално Областна дирекция "Земеделие"-Видин, обявява конкурс за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ на Областна дирекция”Земеделие”-Видин 92.50 KB
актуално 25.06.24г Списък на окончателно класираните кандидати за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Видин към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 85.50 KB
25.06.24 актуално Списък на допуснатите кандидати до конкурсна процедура “интервю”за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие-Видин към Главна дирекция”Аграрно развитие”на Областна дирекция по „Земеделие”-Видин 77.50 KB
актуално 21.06.2024 Извлечение от протокол за окончателно класиране на кандидатите за държавен служител за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в ГД „Аграрно развитие“ на Областна дирекция „Земеделие“- Видин 82.50 KB
20.06.2024 актуално Списък на допуснатите кандидати до конкурсна процедура “интервю”за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в ГД „Аграрно развитие“ на Областна дирекция „Земеделие”- Видин 77.50 KB
17.06.2024 актуално Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Видин към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 83.00 KB
17.06.2024 актуално Система за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „ младши експерт” в ОСЗ Видин към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
11.06.2024 актуално Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” в ГД „Аграрно развитие“ на Областна дирекция „Земеделие“- Видин 81.50 KB
11.06.2024 актуално Система за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „главен инспектор” в ГД „Аграрно развитие“ на Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
30.05.2024 актуално ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Видин към Областна дирекция”Земеделие”- Видин 93.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни