18.01.2022


актуално Списък за окончателно класиране- конкурс младши експерт-ОСЗ-Грамада 82.50 KB
актуално Списък на допуснати до интервю кандидати за конкурс -Грамада-23.06.2021 81.00 KB
актуално С И С Т Е М А за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „ младши експерт” в ОСЗ Грамада към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
актуално СПИСЪК на допуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Грамада към Областна дирекция „Земеделие“-Видин 81.00 KB
актуално ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие - Грамада към Областна дирекция”Земеделие” Видин 81.00 KB
актуално Заповед за прекратяване процедура по обявен конкурс-ОСЗ-Грамада 1023.93 KB
актуално ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие - Грамада към Областна дирекция”Земеделие” Видин 81.00 KB

АДРЕС  

   Видин 3700, 

   ул. "Рибарска" №12 ет.2

ТЕЛЕФОНИ: 

 (094) 601489

e-mail

 ODZG_Vidin@mzh.government.bg

 РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък

от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа

             
БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


 

                                                                                                                          

 

 

Национална Селска Мрежа