28.05.2024


актуално 07.03.2024 Извлечение от протокол за окончателно класиране на кандидатите за държавен служител за длъжността ГЛАВЕН ДИРЕКТОР на ГД „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Видин 84.00 KB
05.03.2024 актуално Списък на допуснатите кандидати до конкурсна процедура интервю за държавен служител за длъжността „главен директор на ГД „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Видин 80.50 KB
актуално 26.02.2024 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „ГЛАВЕН ДИРЕКТОР на ГД „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Видин 81.50 KB
актуално 26.02.2024 Система за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „главен директор на ГД „Аграрно развитие“ в Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.50 KB
20.02.2024 актуално Областна дирекция "Земеделие"- Видин обявява конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Видин към Областна дирекция”Земеделие”- Видин 92.50 KB
актуално 05.02.2024 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ГЛАВЕН ДИРЕКТОР на Главна дирекция „Аграрно развитие“ в Областна дирекция”Земеделие”-Видин 95.00 KB
актуално 08.01.2024 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокол за окончателно класиране на кандидата за държавен служител за длъжността „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” в Дирекция „Административо-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ на Областна дирекция „Земеделие“- Видин 84.00 KB
актуално 03.01.2024 С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурсна процедура интервю за държавен служител за длъжността „главен юрисконсулт” в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ на Областна дирекция „Земеделие“- Видин 80.50 KB
29.12.2023 актуално ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокол за окончателно класиране на кандидата за държавен служител за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в ГД „Аграрно развитие“ на Областна дирекция „Земеделие“- Видин 83.50 KB
22.12.2023 актуално СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „главен юрисконсулт” в Дирекция „АПФСДЧР“ на Областна дирекция „Земеделие“- Видин 82.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни