27.05.2024


актуално 22.05.2024 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”- ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в Главна дирекция „Аграрно развитие“ на Областна дирекция”Земеделие”-Видин 92.50 KB
актуално 14.05.2024 Списък за окончателно класиране на кандидатите за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Брегово, офис Ново село към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 85.50 KB
актуално 10.05.2024 Списък на допуснатите кандидати до конкурсна процедура “интервю”за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие-Брегово, офис Ново село към Главна дирекция”Аграрно развитие”на Областна дирекция по „Земеделие”-Видин 79.00 KB
актуално 08.05.2024 Списък на окончателно класиране на кандидатите за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Видин, офис Макреш към Областна дирекция Земеделие“- Видин 89.50 KB
актуално 07.05.2024 Списък на допуснатите кандидати до конкурсна процедура “интервю”за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие-Видин, офис Макреш към Главна дирекция”Аграрно развитие”на Областна дирекция по „Земеделие”-Видин 78.50 KB
30.04.2024 актуално Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Брегово, офис Ново село към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 82.00 KB
30.04.2024 актуално Система за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „ младши експерт” в ОСЗ Брегово, офис Ново село към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
26.04.2024 актуално Протокол за окончателно класиране на кандидатите за държавен служител за длъжността „НАЧАЛНИК на ОСЗ Брегово“ към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 83.50 KB
актуално 25.04.2024 Списък на допуснатите кандидати до конкурсна процедура интервю за държавен служител за длъжността „НАЧАЛНИК на ОСЗ Брегово“към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 80.50 KB
актуално 24.04.2024 Система за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „Началник на ОСЗ Брегово“ към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни