27.03.2023


актуално Отчет за приходи и разходи на ОДЗ-Видин 2.44 MB
актуално Баланс на ОДЗ към 31.03.2022 2.34 MB
актуално Отчет за касово изпълнение на бюджета на ОДЗ-Видин-към 341.03.2022 7.84 MB
актуално "ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ "- месец 01- 03.2022 89.00 KB
актуално "ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ "- месец01- 02.2022 89.00 KB
актуално "ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ "- месец 01.2022 82.50 KB
актуално Отчет за приходите и разходите на Областна дирекция "Земеделие"- Видин-към 31.12.2021 1.67 MB
актуално Годишен касов отчет на ОДЗ-Видин-2021 6.21 MB
актуално Баланс на Областна дирекция "Земеделие"- Видин-към 31.12.2021 772.85 KB
актуално Отчет 2020 6.54 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа