12.04.2024


актуално Сборен отчет за приходите и разходите на ОДЗ-Видин към 31.12.2022 915.19 KB
актуално Отчет за приходи разходи на ОД"Земеделие" Видин към 30.09.2022 г. 1.99 MB
актуално Баланс на ОД"Земеделие" Видин към 30.09.2022 г. 1.86 MB
актуално Отчет за приходи и разходи на ОДЗ-Видин 2.44 MB
актуално Баланс на ОДЗ към 31.03.2022 2.34 MB
актуално Отчет за касово изпълнение на бюджета на ОДЗ-Видин-към 341.03.2022 7.84 MB
актуално "ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ "- месец 01- 03.2022 89.00 KB
актуално "ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ "- месец01- 02.2022 89.00 KB
актуално "ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ, МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА И СОЦИАЛНИ МЕРКИ "- месец 01.2022 82.50 KB
актуално Отчет за приходите и разходите на Областна дирекция "Земеделие"- Видин-към 31.12.2021 1.67 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа