15.07.2024


  Видинска област е разположена в северозападната част на Република  България.Областта граничи с Румъния (чрез р. Дунав),Сърбия и област Монтана.Площта й е 3111.0 кв.км. Център на областта е град Видин.Той е разположен на брега на река Дунав,на най-ниската тераса на Видинската низина (с надморска височина 33-35 м) с географски координати: 440 и 13' северна ширина и 220 и 41'източна дължина по Гринуич.За повече информация
vidin-dunav
                                КРАТКА ИСТОРИЯ
 Град Видин е влизал в състава на римските провинции Мизия, Горна Мизия и Крайбрежна Дакия.По време на Средновековието той бил център на военно-административна област и епископия (9-11 век),а от втората половина на 13 век и на независимо княжество,което след около век вече било и царство.В периода,през който българските земи са под османска власт-15-19 век-Видин бил център на санджак и на вилает.След Освобождението на България е център на окръг и област.За да научите повече за историята на Видин
                   
             ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В ГРАД ВИДИН
  забележителностите на града са разделени в три категории 

Общините в областта

 

община Белоградчик -17 населени места

 Боровица, Вещица, Върба, Гранитово, Граничак, Дъбравка, Крачимир, Ошане, Праужда, Пролазница, Рабиша, Раяновци, Салаш, Сливовник, Стакевци, Струиндол, Чифлик

 

община Бойница -10 населени места

Бойница, Бориловец, Градсковски колиби, Халовски колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Шипикова махала, Шишенци

община Брегово -10 населени места

Балей, Брегово, Връв, Гъмзово, Делейна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци

община Видин -35 населени места

Акациево, Антимово, Бела Рада, Ботево, Буковец, Видин, Войница, Въртоп, Гайтанци, Генерал Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни Бошняк, Дружба, Дунавци, Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци, Пешаково, Плакудер, Покрайна, Рупци, Цар Симеоново, Синаговци, Слана бара, Сланотрън, Търняне

 

община Грамада -8 населени места

Бояново, Бранковци, Водна, Грамада, Медешевци, Милчина лъка, Срацимирово, Тошевци

община Димово -24 населени места

Арчар, Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Орешец, Димово, Дълго поле, Държаница, Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Гара Орешец, Острокапци, Септемврийци, Скомля, Шипот, Яньовец, Ярловица

община Кула -9 населени места

Големаново, Извор махала, Коста Перчево, Кула, Полетковци, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово, Чичил

община Макреш -7 населени места

Вълчек, Киреево, Макреш, Подгоре, Раковица, Толовица, Цар Шишманово

община Ново село -5 населени места

Винарово, Неговановци, Ново село, Флорентин, Ясен

община Ружинци -10 населени места

Бело поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец, Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно поле

 

община Чупрене-9 населени места

Бостаните, Върбово, Горни Лом, Долни Лом, Протопопинци, Репляна, Средогрив, Търговище, Чупрене

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни