07.12.2023


актуално Вътрешни правила за условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37 в, ал.7 от ЗСПЗЗ и по чл.37 ж, ал.12 от ЗСПЗЗ суми за имотите БП 2.02 MB
актуално З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 36.00 KB
актуално З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 38.50 KB
актуално ДЕКЛАРАЦИЯ за идентичност на лице с различни имена 25.50 KB
актуално Приложение 4 -декларация по чл.чл.30 Закона за собствеността 31.00 KB
актуално 13.02.2023 ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2023 г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВИДИН 24.25 KB
актуално 13.02.2023 ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за действие на Областна дирекция „Земеделие” – Видин за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г. 61.71 KB
актуално 13.02.2023 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитието на Областна дирекция „Земеделие” – Видин за периода 01.01.2023г. – 31.12.2024г. 60.95 KB
27.05.2022 актуално Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37 в, ал.7 от ЗСПЗЗ и по чл.37 ж, ал.12 от ЗСПЗЗ суми за имотите БП 311.45 KB
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2022 г ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВИДИН 34.64 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа