29.05.2024


03.04.2024 актуално Заповед РД-04-130/03.04.2024 г за утвърждаване на Вътрешни правила за условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37 в, ал.7 от ЗСПЗЗ и по чл.37 ж, ал.12 от ЗСПЗЗ суми за имотите БП 66.30 KB
03.04.2024 актуално Вътрешни правила за условията и реда за изплащане на постъпилите по реда на чл.37 в, ал.7 от ЗСПЗЗ и по чл.37 ж, ал.12 от ЗСПЗЗ суми за имотите БП 125.50 KB
актуално З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ 36.00 KB
актуално З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ 38.50 KB
актуално ДЕКЛАРАЦИЯ за идентичност на лице с различни имена 25.50 KB
актуално Приложение 4 -декларация по чл.чл.30 Закона за собствеността 31.00 KB
03.04.2024 актуално Приложение № 1 към чл.8- Декларация за съгласие за обработване на лични данни, необходима за подаване на заявления по чл.37 в, ал.7 и чл.37 ж, ал.12 от ЗСПЗЗ 37.50 KB
актуално ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2024 г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВИДИН 17.08 KB
29.02.2024 актуално Отчет на ежегодните цели на ОДЗ-Видин-2023 г. 302.06 KB
актуално 13.02.2023 ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2023 г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ВИДИН 24.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни