23.06.2021


ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

Общинска служба земеделие - гр. Видин

Ул.”Рибарска”№12ет.3 ПК 3700 - 094/601124;0882199802

osz_vidin@abv.bg


Общинска служба земеделие - гр.Видин

Офис Макрешгр.Видин, ул."Рибарска" 12, ет.3 ПК 3700 - 0882016547

osz_makresh.1976@abv.bg


Общинска служба земеделие - гр. Белоградчик

ул.”КнязБорисІ”№6 ПК 3900 - 0936/53145 -0882199822

osz_belograd4ik@abv.bg


Общинска служба земеделие - гр. Белоградчик

офис-с. Ружинци

 ул."Г.Димитров"№24, ет.2  п.к.3930 - 09324/2361-0882199826

 

 

Общинска служба земеделие - гр. Кула

ОСЗ- Кула

Ул.”Възраждане”№40 ПК 3800 - 09383/2123-0882199853

osz_kulavd@abv.bg


Общинска служба земеделие - гр. Кула

Офис-Бойница

Ул.”Георги Димитров”№4 ПК 3840 - 0882199848

osz_boynica@abv.bg

 


Общинска служба земеделие - гр. Брегово

 сграда на община ПК 3790 - 09312/2421-0882199820

osz_bregovo@abv.bg


Общинска служба земеделие - гр. Грамада

пл.”Мико Нинов”№1 ПК 3830 - 09337/2658-0882199855

osz_gramada@abv.bg


Общинска служба земеделие - гр. Димово

Ул.”Георги Димитров”№139 ПК 3750-09341/2231-0882199855

osz_dimovo@abv.bg

 

Общинска служба земеделие - с. Ново село

Ул.”Арх. И.Попов”92 ПК 3784 - 09316/2235-0882016550

osz_novoselo@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕС  

   Видин 3700, 

   ул. "Рибарска" №12 ет.2

ТЕЛЕФОНИ: 

 (094) 601489

e-mail

 ODZG_Vidin@mzh.government.bg

 РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък

от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа

             
БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


 

                                                                                                                          

 

 

Национална Селска Мрежа