25.05.2022


актуално Протокол от окончателно класиране от конкурса за Началник- ОСЗ-Белоградчи и ОСЗ-Грамада 86.00 KB
актуално С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурсна процедура “интервю”за длъжността „НАЧАЛНИК” на Общинска служба по земеделие – Белоградчик и Общинска служба по земеделие-Грамада към Главна дирекция”Аграрно развитие”на Областна дирекция по „Земеделие”-Видин 75.00 KB
актуално С И С Т Е М А за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „ началник” на ОСЗ Белоградчик и ОСЗ Грамада към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.50 KB
актуално СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „НАЧАЛНИК” на Общинска служба по земеделие – Белоградчик и Общинска служба по земеделие - Грамада към Главна дирекция”Аграрно развитие”- Видин 80.00 KB
актуално ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „НАЧАЛНИК” на Общинска служба по земеделие – Белоградчик и Общинска служба по земеделие - Грамада към Областна дирекция”Земеделие” Видин 83.50 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа