28.05.2024


2019-2020 Протокол за явна фактическа грешка към протокол от търг 02.09.2019 36.04 KB
2019-2020 Протокол от втора тръжна сесия ДПФ-Ниви-2019-2020 254.50 KB
2019-2020 Обява за търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 29.00 KB
2019-2020 Списък на имотите за участие в търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 962.04 KB
2019-2020 За повед за откриване на търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 659.77 KB
2019-2020 Запис на заповед юридически лица II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 35.50 KB
2019-2020 Необходими документи за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- юридически лица 40.50 KB
2019-2020 Заявление за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020-юридически лица 40.50 KB
2019-2020 Декларация по чл.47 з II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- юридически лица 33.50 KB
2019-2020 Запис на заповед физически лица II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 34.00 KB
2019-2020 Необходими документи за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- физически лица 41.50 KB
Декларация по чл.47 з II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- физически лица 32.50 KB
Протокол от проведен търг I тръжна сесия ДПФ-2019-2020-част 1 5.97 MB
Протокол от проведен търг I тръжна сесия ДПФ-2019-2020-част 2 432.31 KB
2019-2020 Заявление за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020-физически лица 38.50 KB
Обява за откриване на I тръжна процедура - ДПФ-2019-2020 28.50 KB
Заповед за откриване на процедура за търг-2019-2020- свободни имоти ДПФ- ниви и ТН 87.00 KB
Списък на имотите за участие в търг -2019*-2020- свободни имоти от ДПФ-Ниви и ТН 754.95 KB
Необходими документи за участие в търг за юридически лица-2019-2020-свободни земи от ДПФ и ТН 38.84 KB
Необходими документи за участие в търг за физически лица-2019-2020-свободни земи от ДПФ и ТН 37.18 KB
актуално Заповед за прекратяване на I тръжна сесия ДПФ-2019-2020 232.91 KB
актуално Заповед за обявяване на търг -2019-2020 608.31 KB
актуално Комплект документи за участие в търг - юридически лица-2019-2020 28.04 KB
актуално Комплект документи за участие в търг - физически лица-2019-2020 26.62 KB
актуално Заявление за участие в търг физически лица-2019-2020 38.50 KB
актуално Банкова сметка търг 2019-2020 10.67 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг-2019-2020 684.89 KB
актуално Необходими документи за участие в търг -201-2020- физически лица 42.00 KB
актуално Необходими документи за участие в търг -201-2020- юридически лица 41.00 KB
актуално Обява търгДПФ I тръжна сесия -209-2020 29.00 KB
актуално Протокол втора тръжна сесия-2018-2019 154.00 KB
актуално Заповед за търг II тръжна сесия-2018-2019 575.90 KB
актуално Списъци на имотите за участие в търг II тръжна сесия-2018-2019 593.42 KB
актуално Обява за търг II тръжна сесия-2018-2019 33.00 KB
актуално Необходими документи за участие в търг II тръжна сесия-2018-2019- юридически лица 47.50 KB
актуално Необходими документи за участие в търг II тръжна сесия-2018-2019- физически лица 48.00 KB
актуално Банкова сметка за търг II тръжна сесия-2018-2019 10.67 KB
актуално Документи за участие в търг II тръжна сесия-2018-2019- юридически лица 33.98 KB
актуално Документи за участие в търг II тръжна сесия-2018-2019- физически лица 31.88 KB
2018-2019 Протокол от търг ДПФ първа тръжна сесия 2018-2019-2 1.82 MB
ВАЖНО Протокол търг ПКБ-2012-ч.3 3.27 MB
ВАЖНО Протокол търг ПКБ-2012ч.2 5.87 MB
2018-2019 Областна дирекция "Земеделие" Видин- обявява търг2018-2019 33.00 KB
Банкова сметка за търг ДПФ за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения 10.67 KB
актуално Необходими документи за участие в търг-физически лица-ДПФ за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения 48.00 KB
Документи за участие в търг ДПФ-2018-2019-физически лица 33.37 KB
Документи за участие в търг ДПФ-2018-2019-юридически лица 35.50 KB
Необходими документи за участие в търг-юридически лица-ДПФ за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения 47.50 KB
актуално Заповед за търг ДПФ за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения 595.16 KB
Списъци за участие в търг ДПФ за стопанската 2018-2019 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения 637.66 KB
актуално Протокол от търг- I тръжна сесия-ДПФ-3,11,17 207.50 KB
актуално Протокол от проведен търг II тръжна сесия-ДПФ-03.11.2017 207.50 KB
ВАЖНО Обява за откриване на II тръжна сесия- търг ДПФ-2017-2018 28.00 KB
ВАЖНО Заповед за обявавяване на II тръжна сесия-търг ДПФ 2017-2018 6.39 MB
ВАЖНО Заповед за обявавяване на II тръжна сесия-търг ДПФ 2017-2018 6.39 MB
ВАЖНО Банкова сметка-търг ДПФ 2017-2018 10.44 KB
ВАЖНО Списък на имотите за участие в търг ДПФ- отдаване под аренда за 1 година 448.79 KB
ВАЖНО Документи за участие в търг ДПФ/ II тръжна сесия-2017-2018/ - юридически лица 32.17 KB
ВАЖНО актуално Документи за участие в търг ДПФ/ II тръжна сесия-2017-2018/ - физически лица 31.06 KB
ВАЖНО актуално Списък на имотите за участие в търг ДПФ- отдаване под аренда за 5 години 999.00 KB
актуално Протокол търг 2ра част ДПФ-първа тръжна сесия - 16.08.2017 г. 509.57 KB
актуално Протокол търг 1ва част ДПФ-първа тръжна сесия - 16.08.2017 г. 859.74 KB
2017-2018 Списък на имоти и набор от документи за участие в тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ за стопанската 2017-2018 г. 6.53 MB
актуално Протокол от проведен търг-II тръжна сесия-ДПФ-2016-2017 88.00 KB
актуално Протокол от проведен търг II тръжна сесия- ДПФ- 2016-207 88.00 KB
актуално Заповед за откриване на тръжна процедура-ДПФ-II тръжна сесия 6.39 MB
актуално Заповед за откриване на тръжна процедура-ДПФ-II тръжна сесия 6.39 MB
актуално Списък на имотите -ДПФ-II тръжна сесия- ниви и съществуващи трайни насаждения 134.92 KB
актуално Банкова сметка за търг ДПФ-II тръжна сесия 10.44 KB
актуално Документи за участие в търг ДПФ-II тръжна сесия-юридически лица 31.99 KB
актуално Документи за участие в търг ДПФ-II тръжна сесия-физически лица 30.97 KB
актуално Протокол от проведен търг- първа тръжна сесия 2016-2017 222.32 KB
ВАЖНО актуално Заповед за търг-2016-2017-част 2 6.39 MB
ВАЖНО актуално Заповед за търг-2016-2017 6.39 MB
ВАЖНО актуално Банкова сметка-търг 2016-2017 10.44 KB
ВАЖНО актуално Списък на имотите за участие в търг- 2016-2017-ниви 5 години-шийт 1 и съществуващи трайни-шийт 2 145.86 KB
ВАЖНО актуално Документи за юридически лица-търг 2016-2017 31.99 KB
ВАЖНО актуално Документи за физически лица- търг 2016-2017 30.97 KB
актуално Протокол от проведен търг с тайно наддаване – втора тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за стопанската 2015/2016г 652.35 KB
актуално ново Обява за търг-втора тръжна сесия -2015-2016 28.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни