19.06.2024


Go back
2019-2020 Протокол за явна фактическа грешка към протокол от търг 02.09.2019 36.04 KB
2019-2020 Протокол от втора тръжна сесия ДПФ-Ниви-2019-2020 254.50 KB
2019-2020 Обява за търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 29.00 KB
2019-2020 Списък на имотите за участие в търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 962.04 KB
2019-2020 За повед за откриване на търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 659.77 KB
2019-2020 Запис на заповед юридически лица II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 35.50 KB
2019-2020 Необходими документи за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- юридически лица 40.50 KB
2019-2020 Заявление за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020-юридически лица 40.50 KB
2019-2020 Декларация по чл.47 з II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- юридически лица 33.50 KB
2019-2020 Запис на заповед физически лица II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 34.00 KB
2019-2020 Необходими документи за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- физически лица 41.50 KB
2019-2020 Заявление за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020-физически лица 38.50 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни