15.07.2024


актуално Заявление за издаване на Удостоверение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници по реда на чл. 24б, ал. 6 от ЗОЗЗ- Образец – Приложение № 1 (по чл. 24б, ал. 2 от ЗОЗЗ) 22.83 KB
актуално Административни услуги, предоставяни от ОДЗ-Видин 16.89 KB
актуално Административни услуги, предоставяни от ОСЗ към ОДЗ-Видин 16.73 KB
актуално Начини на заявяване на административните услуги в ОДЗ-Видин 351.62 KB
актуално Приложение 1към вътрешни правила -Протокол за устно запитване 72.50 KB
актуално Приложение 2 към вътрешни правила -Заявление КАО 75.50 KB
23.02.2023 актуално ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВИДИН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 - 31.12. 2022 г. 100.50 KB
11.01.2023 актуално Банкова сметка административно обслужване 61.50 KB
11.01.2023 актуално Банкова сметка за ДПФ- неправомерно ползване 62.00 KB
11.01.2023 актуално Банкова сметка за ДПФ-стопански дворове 62.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни