29.01.2023


актуално Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за административно обслужване в ОДЗ-Видин 202.15 KB
ВАЖНО Начини на заявяване на административни услуги в ОД"З"-Видин 351.62 KB
актуално Административни услуги, предоставяни от ОДЗ-Видин 16.89 KB
актуално Административни услуги, предоставяни от ОСЗ към ОДЗ-Видин 16.16 KB
актуално ИНФОРМАЦИЯ ЗА СУБЕКТИТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВИДИН 983.06 KB
актуално Информация за субектите при обработване на личните данни в ОДЗ _Видин 75.00 KB
актуално Отчет АО-2020 93.50 KB
актуално Образец на заявление за пропаднали площи от неблагоприятни климатични условия 20.92 KB
01.02.2022 актуално ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВИДИН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021 - 31.12. 2021 г. 94.00 KB
актуално Землища в област Видин на поддръжка кадастрална карта- окончателно всички землища в област Видин 116.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа