05.06.2023


14.10.2022 актуално Протокол от проведен търг II тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2022-2023 година за отглеждане на едногодишни полски култури, съществуващи трайни насаждение и създаване на трайни насаждения. 573.00 KB
актуално 12.09.2022 Обява за откриване на търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 29.00 KB
актуално 12.09.2022 Заповед РД-04-275/08.09.2022г. на директора на ОД "З" - гр. Видин за откриване на търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 852.24 KB
актуално 12.09.2022 Списък на имотите за участие в търг ІІ тръжра сесия 2022-2023 624.42 KB
актуално 12.09.2022 Образци на договори 2022-2023 346.37 KB
актуално 12.09.2022 Документи за участие в търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 - физически лица 49.05 KB
актуално 12.09.2022 Документи за участие в търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 - юридически лица 50.86 KB
актуално 12.09.2022 Банкова сметка за внасяне на депозит за търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 11.90 KB
28.7.2022 актуално Протокол от I тръжна сесия 2022-2023- част 1 9.85 MB
28.7.2022 актуално Протокол от I тръжна сесия 2022-2023- част 2 984.53 KB
актуално 20.06.2022 Обява за за откриване на търг I тръжна сесия 2022-2023 29.50 KB
актуално 20.06.2022 Заповед РД 04-228/16.06.2022 г. на директора на ОД"З"- гр.Видин за откриване на търг I тръжна сесия 2022-2023 551.40 KB
актуално 20.06.2022 Списъци на имотите за участие в търг I тръжна сесия-2022-2023 696.19 KB
актуално 20.06.2022 Образци на договори -2022-2023 346.41 KB
актуално 20.06.2022 Документи за участие в търг I тръжна сесия -2022-2023-физически лица 49.39 KB
актуално 20.06.2022 Документи за участие в търг I тръжна сесия -2022-2023-юридически лица 51.32 KB
актуално 20.06.2022 Банкова сметка за внасяне на депозит за търг I тръжна сесия -2022-2023 11.90 KB
актуално 22.10.2021 Протокол от проведен търг, II тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на ниви-ДПФ-2021-2022 445.50 KB
актуално Обява за участие в търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на едногодишни полски култури, при условията на чл. 47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, отглеждане на съществуващи трайни насаждения 29.50 KB
актуално Заповед за търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на едногодишни полски култури, при условията на чл. 47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, отглеждане на съществуващи трайни насаждения 531.89 KB
актуално Списък на имотите за търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на едногодишни полски култури, при условията на чл. 47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, отглеждане на съществуващи трайни насаждения 503.22 KB
актуално Документи за участие в търг- юридически лица 45.27 KB
актуално Документи за участие в търг- физически лица 43.77 KB
актуално Образци на договори 260.96 KB
актуално Банкова сметка 10.67 KB
актуално Допълнение към протокол от търг I тръжна сесия ДПФ-2021-2022-ниви 396.26 KB
актуално Протокол първа тръжна сесия ниви ДПФ-2021-2022- част 1 5.69 MB
актуално Протокол първа тръжна сесия ниви ДПФ-2021-2022- част 2 398.10 KB
актуално Заповед за откриване на тръжна процедура за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 531.98 KB
актуално Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 29.50 KB
актуално Банкова сметка 10.67 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения 711.05 KB
актуално Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 43.62 KB
актуално Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 45.06 KB
актуално Образци на договори за наем или аренда за свободни земеделски земи от ДПФ за 2021-2022 година 260.96 KB
актуално Протокол II тръжна сесия ДПФ-ниви-2020-2021 431.50 KB
актуално Списък на имотите за участие втърг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 659.94 KB
актуално Образци на договори-търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 200.28 KB
актуално Необходими документи за участие в търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021-юридически лица 61.54 KB
актуално Необходими документи за участие в търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021-физически лица 59.97 KB
актуално Заповед търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 530.75 KB
актуално Обява търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 29.00 KB
актуално Протокол ДПФ I тръжна сесия ниви-2020-2021--I част 21.71 MB
актуално Протокол ДПФ I тръжна сесия ниви-2020-2021--II част 2.15 MB
актуално Заповед за допълване на заповед за търг 2020-2021-ниви 226.67 KB
актуално Необходими документи за участие в търг ДПФ-ниви-2020-2021-юридически лица 39.50 KB
актуално Необходими документи за участие в търг ДПФ-ниви-2020-2021- физически лица 41.50 KB
актуално Обява за откриване на търг ниви-2020-2021 28.50 KB
актуално Заповед за участие в търг ниви-2020-2021 248.60 KB
актуално Списъци на имотите за участие в търг-ниви-2020-2021 1.07 MB
актуално Образец договори- търг -ниви-2020-2021 200.41 KB
актуално Документи за участие в търг ниви-2020-2021-юридически лица 50.24 KB
актуално Документи за участие в търг ниви-2020-2021-физически лица 48.49 KB
актуално Протокол за явна фактическа грешка към протокол от търг 02.09.2019 36.04 KB
актуално Протокол от втора тръжна сесия ДПФ-Ниви-2019-2020 254.50 KB
актуално Обява за търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 29.00 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 962.04 KB
актуално За повед за откриване на търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 659.77 KB
актуално Запис на заповед юридически лица II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 35.50 KB
актуално Необходими документи за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- юридически лица 40.50 KB
актуално Заявление за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020-юридически лица 40.50 KB
актуално Декларация по чл.47 з II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- юридически лица 33.50 KB
актуално Запис на заповед физически лица II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 34.00 KB
актуално Заявление за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020-физически лица 38.50 KB
актуално Необходими документи за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- физически лица 41.50 KB
актуално Декларация по чл.47 з II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- физически лица 32.50 KB
актуално Свободни имоти от ДПФ-2019-2020 -ниви и ТН 754.95 KB
актуално Протокол от проведен търг I тръжна сесия ДПФ-2019-2020-част 1 5.97 MB
актуално Протокол от проведен търг I тръжна сесия ДПФ-2019-2020-част 2 432.31 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа