15.07.2024


актуално 24.06.2024 Заповед РД-04-170/19.06.2024 за откриване на процедура за провеждане на търг I тръжна сесия-2024-2025 328.91 KB
актуално 24.06.2024 Съгласуван списък на имотите от ДПФ/ниви/ за отдаване под наем на търг-2024-2025 264.46 KB
актуално 24.06.2024 Областна дирекция “Земеделие”–гр. Видин уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-04-170/19.06.2024 г. на директора на ОД” Земеделие”-гр. Видин е открита процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2024-2025 година за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси и зеленчуци. Същата е публикувана във вестник “Ние”, брой 24/24.06.2024 г. 195.25 KB
актуално 24.06.2024 Банкова сметка за участие в търг I тръжна сесия-2024-2025 за отдаване на земи от ДПФ/ниви/ под наем 11.90 KB
актуално 24.06.2024 Документи за участие в търг I тръжна сесия-2024-2025 за отдаване на земи от ДПФ/ниви/ под наем- юридически лица 4.39 MB
актуално 24.06.2024 Документи за участие в търг I тръжна сесия-2024-2025 за отдаване на земи от ДПФ/ниви/ под наем- физически лица 4.39 MB
02.08.2023 актуално Протокол от проведен търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури 8.73 MB
26.06.2023 актуално Обява за откриване на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури 29.00 KB
26.06.2023 актуално Заповед за обявяване на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури 33.56 KB
26.06.2023 актуално Списъци на имотите за участие в търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури 235.69 KB
26.06.2023 актуално Документи за участие в търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури- юридически лица 45.96 KB
26.06.2023 актуално Документи за участие в търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури- физически лица 44.00 KB
26.06.2023 актуално Образци на договори за участие в търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури 397.22 KB
26.06.2023 актуално Банкова сметка за участие в търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2023-2024 година за отглеждане на едногодишни полски култури 11.90 KB
14.10.2022 2022-2023 Протокол от проведен търг II тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2022-2023 година за отглеждане на едногодишни полски култури, съществуващи трайни насаждение и създаване на трайни насаждения. 573.00 KB
2022-2023 12.09.2022 Обява за откриване на търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 29.00 KB
2022-2023 12.09.2022 Заповед РД-04-275/08.09.2022г. на директора на ОД "З" - гр. Видин за откриване на търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 852.24 KB
2022-2023 12.09.2022 Списък на имотите за участие в търг ІІ тръжра сесия 2022-2023 624.42 KB
2022-2023 12.09.2022 Образци на договори 2022-2023 346.37 KB
2022-2023 12.09.2022 Документи за участие в търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 - физически лица 49.05 KB
2022-2023 12.09.2022 Документи за участие в търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 - юридически лица 50.86 KB
2022-2023 12.09.2022 Банкова сметка за внасяне на депозит за търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 11.90 KB
28.7.2022 2022-2023 Протокол от I тръжна сесия 2022-2023- част 1 9.85 MB
28.7.2022 2022-2023 Протокол от I тръжна сесия 2022-2023- част 2 984.53 KB
20.06.2022 2022-2023 Обява за за откриване на търг I тръжна сесия 2022-2023 29.50 KB
20.06.2022 2022-2023 Заповед РД 04-228/16.06.2022 г. на директора на ОД"З"- гр.Видин за откриване на търг I тръжна сесия 2022-2023 551.40 KB
20.06.2022 2022-2023 Списъци на имотите за участие в търг I тръжна сесия-2022-2023 696.19 KB
20.06.2022 2022-2023 Образци на договори -2022-2023 346.41 KB
20.06.2022 2022-2023 Документи за участие в търг I тръжна сесия -2022-2023-физически лица 49.39 KB
20.06.2022 2022-2023 Документи за участие в търг I тръжна сесия -2022-2023-юридически лица 51.32 KB
20.06.2022 2022-2023 Банкова сметка за внасяне на депозит за търг I тръжна сесия -2022-2023 11.90 KB
2021-2022 22.10.2021 Протокол от проведен търг, II тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на ниви-ДПФ-2021-2022 445.50 KB
2021-2022 Обява за участие в търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на едногодишни полски култури, при условията на чл. 47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, отглеждане на съществуващи трайни насаждения 29.50 KB
2021-2022 Заповед за търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на едногодишни полски култури, при условията на чл. 47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, отглеждане на съществуващи трайни насаждения 531.89 KB
2021-2022 Списък на имотите за търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на едногодишни полски култури, при условията на чл. 47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, отглеждане на съществуващи трайни насаждения 503.22 KB
2021-2022 Документи за участие в търг- юридически лица 45.27 KB
2021-2022 Документи за участие в търг- физически лица 43.77 KB
2021-2022 Образци на договори 260.96 KB
2021-2022 Банкова сметка 10.67 KB
2021-2022 Допълнение към протокол от търг I тръжна сесия ДПФ-2021-2022-ниви 396.26 KB
2021-2022 Протокол първа тръжна сесия ниви ДПФ-2021-2022- част 2 398.10 KB
2021-2022 Протокол първа тръжна сесия ниви ДПФ-2021-2022- част 1 5.69 MB
2021-2022 Образци на договори за наем или аренда за свободни земеделски земи от ДПФ за 2021-2022 година 260.96 KB
2021-2022 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 45.06 KB
2021-2022 Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 43.62 KB
2021-2022 Списък на имотите за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения 711.05 KB
2021-2022 Банкова сметка 10.67 KB
2021-2022 Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 29.50 KB
2021-2022 Заповед за откриване на тръжна процедура за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 531.98 KB
2020-2021 Протокол II тръжна сесия ДПФ-ниви-2020-2021 431.50 KB
2020-2021 Протокол ДПФ I тръжна сесия ниви-2020-2021--I част 21.71 MB
2020-2021 Обява търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 29.00 KB
2020-2021 Заповед търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 530.75 KB
2020-2021 Необходими документи за участие в търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021-физически лица 59.97 KB
2020-2021 Необходими документи за участие в търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021-юридически лица 61.54 KB
2020-2021 Образци на договори-търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 200.28 KB
2020-2021 Списък на имотите за участие втърг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 659.94 KB
2020-2021 Протокол ДПФ I тръжна сесия ниви-2020-2021--II част 2.15 MB
2020-2021 Заповед за допълване на заповед за търг 2020-2021-ниви 226.67 KB
2020-2021 Образец договори- търг -ниви-2020-2021 200.41 KB
2020-2021 Документи за участие в търг ниви-2020-2021-юридически лица 50.24 KB
2020-2021 Документи за участие в търг ниви-2020-2021-физически лица 48.49 KB
2020-2021 Списъци на имотите за участие в търг-ниви-2020-2021 1.07 MB
2020-2021 Заповед за участие в търг ниви-2020-2021 248.60 KB
2020-2021 Обява за откриване на търг ниви-2020-2021 28.50 KB
2020-2021 Необходими документи за участие в търг ДПФ-ниви-2020-2021- физически лица 41.50 KB
2020-2021 Необходими документи за участие в търг ДПФ-ниви-2020-2021-юридически лица 39.50 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни