05.03.2024


Go back
2020-2021 Протокол II тръжна сесия ДПФ-ниви-2020-2021 431.50 KB
2020-2021 Протокол ДПФ I тръжна сесия ниви-2020-2021--I част 21.71 MB
2020-2021 Обява търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 29.00 KB
2020-2021 Заповед търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 530.75 KB
2020-2021 Необходими документи за участие в търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021-физически лица 59.97 KB
2020-2021 Необходими документи за участие в търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021-юридически лица 61.54 KB
2020-2021 Образци на договори-търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 200.28 KB
2020-2021 Списък на имотите за участие втърг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 659.94 KB
2020-2021 Протокол ДПФ I тръжна сесия ниви-2020-2021--II част 2.15 MB
2020-2021 Заповед за допълване на заповед за търг 2020-2021-ниви 226.67 KB
2020-2021 Образец договори- търг -ниви-2020-2021 200.41 KB
2020-2021 Документи за участие в търг ниви-2020-2021-юридически лица 50.24 KB
2020-2021 Документи за участие в търг ниви-2020-2021-физически лица 48.49 KB
2020-2021 Списъци на имотите за участие в търг-ниви-2020-2021 1.07 MB
2020-2021 Заповед за участие в търг ниви-2020-2021 248.60 KB
2020-2021 Обява за откриване на търг ниви-2020-2021 28.50 KB
2020-2021 Необходими документи за участие в търг ДПФ-ниви-2020-2021- физически лица 41.50 KB
2020-2021 Необходими документи за участие в търг ДПФ-ниви-2020-2021-юридически лица 39.50 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа