05.03.2024


Go back
14.10.2022 2022-2023 Протокол от проведен търг II тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2022-2023 година за отглеждане на едногодишни полски култури, съществуващи трайни насаждение и създаване на трайни насаждения. 573.00 KB
2022-2023 12.09.2022 Обява за откриване на търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 29.00 KB
2022-2023 12.09.2022 Заповед РД-04-275/08.09.2022г. на директора на ОД "З" - гр. Видин за откриване на търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 852.24 KB
2022-2023 12.09.2022 Списък на имотите за участие в търг ІІ тръжра сесия 2022-2023 624.42 KB
2022-2023 12.09.2022 Образци на договори 2022-2023 346.37 KB
2022-2023 12.09.2022 Документи за участие в търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 - физически лица 49.05 KB
2022-2023 12.09.2022 Документи за участие в търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 - юридически лица 50.86 KB
2022-2023 12.09.2022 Банкова сметка за внасяне на депозит за търг ІІ тръжна сесия 2022-2023 11.90 KB
28.7.2022 2022-2023 Протокол от I тръжна сесия 2022-2023- част 1 9.85 MB
28.7.2022 2022-2023 Протокол от I тръжна сесия 2022-2023- част 2 984.53 KB
20.06.2022 2022-2023 Обява за за откриване на търг I тръжна сесия 2022-2023 29.50 KB
20.06.2022 2022-2023 Заповед РД 04-228/16.06.2022 г. на директора на ОД"З"- гр.Видин за откриване на търг I тръжна сесия 2022-2023 551.40 KB
20.06.2022 2022-2023 Списъци на имотите за участие в търг I тръжна сесия-2022-2023 696.19 KB
20.06.2022 2022-2023 Образци на договори -2022-2023 346.41 KB
20.06.2022 2022-2023 Документи за участие в търг I тръжна сесия -2022-2023-физически лица 49.39 KB
20.06.2022 2022-2023 Документи за участие в търг I тръжна сесия -2022-2023-юридически лица 51.32 KB
20.06.2022 2022-2023 Банкова сметка за внасяне на депозит за търг I тръжна сесия -2022-2023 11.90 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2

       ТЕЛЕФОНИ: 
        (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

    РАБОТНО ВРЕМЕ

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                                          


 

 

Национална Селска Мрежа