29.11.2021


актуално Списък за окончателно класиране- конкурс младши експерт-ОСЗ-Грамада 82.50 KB
актуално Списък на допуснати до интервю кандидати за конкурс -Грамада-23.06.2021 81.00 KB
актуално С И С Т Е М А за определяне на резултатите от конкурса за държавен служител за длъжността „ младши експерт” в ОСЗ Грамада към Областна дирекция „Земеделие“- Видин 88.00 KB
актуално СПИСЪК на допуснатите кандидати в конкурс за държавен служител за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в ОСЗ Грамада към Областна дирекция „Земеделие“-Видин 81.00 KB
актуално ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие - Грамада към Областна дирекция”Земеделие” Видин 81.00 KB
актуално Заповед за прекратяване процедура по обявен конкурс-ОСЗ-Грамада 1023.93 KB
актуално ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ВИДИН ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие - Грамада към Областна дирекция”Земеделие” Видин 81.00 KB


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489