27.05.2024


Белоградчик

повече>>

 

Бойница

повече>>

 

Брегово

повече>>

 

Видин

повече>>

 

Грамада

повече>>

 

Димово

повече>>

 

Кула

повече>>

 

Ново село

повече>>

 

Макреш

повече>>

 

Ружинци

повече>>

 

Чупрене

повече>>

актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Върбово 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Върба 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Търговище 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Стакевци 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Средогрив 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Сливовник 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Салаш 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Репляна 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Протопопинци 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Горни Лом 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Дреновец 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Долни Лом 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Чупрене 23.00 KB
актуално Обява за зготвен предварителен регистър на имотите за пасища и ливади по чл. 37ж от ЗСПЗЗ_Боровица 23.00 KB
актуално График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП в ОС "З" - Димово 32.04 KB
актуално Обява за изготвен окончателен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Кула в електронен вид. 26.21 KB
актуално График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП в ОС "З" - Бойница 49.26 KB
актуално УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2016 – 2017 година 45.50 KB
актуално З А П О В Е Д № РД 46-413 на Десислава Танева Министър на земеделието и храните 96.04 KB
актуално График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП в ОС "З" - Кула 50.62 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Бойница в електронен вид. 15.83 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Кула в електронен вид. 15.24 KB
актуално График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП в ОС "З" - Чупрене 30.32 KB
актуално График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП в ОС "З" - Ружинци 30.63 KB
актуално График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП в ОС "З" - Белоградчик 31.01 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Чупрене в електронен вид. 38.03 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Ружинци в електронен вид. 37.97 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Белоградчик в електронен вид. 37.82 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Ново село в електронен вид. График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП. 190.08 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Димово в електронен вид. 17.60 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Видин в електронен вид. 26.27 KB
актуално График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП в ОС "З" - Видин 58.13 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Макреш в електронен вид. 10.40 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Брегово в електронен вид. 37.20 KB
актуално График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП - ОС "З" - Макреш 49.30 KB
актуално График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП - ОС "З" - Брегово 54.88 KB
актуално График за провеждане на заседание на комисиите по чл.37 в, ал.1 от ЗСП 47.45 KB
актуално Обява за изготвен предварителен регистър на имотите, който е на разположение в службата ОС”З” - Грамада в електронен вид. 16.16 KB


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489