29.11.2021


актуално 22.10.2021 Протокол от проведен търг, II тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на ниви-ДПФ-2021-2022 445.50 KB
актуално Обява за участие в търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на едногодишни полски култури, при условията на чл. 47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, отглеждане на съществуващи трайни насаждения 29.50 KB
актуално Заповед за търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на едногодишни полски култури, при условията на чл. 47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, отглеждане на съществуващи трайни насаждения 531.89 KB
актуално Списък на имотите за търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на едногодишни полски култури, при условията на чл. 47о, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, отглеждане на съществуващи трайни насаждения 503.22 KB
актуално Документи за участие в търг- юридически лица 45.27 KB
актуално Документи за участие в търг- физически лица 43.77 KB
актуално Образци на договори 260.96 KB
актуално Банкова сметка 10.67 KB
актуално Допълнение към протокол от търг I тръжна сесия ДПФ-2021-2022-ниви 396.26 KB
актуално Протокол първа тръжна сесия ниви ДПФ-2021-2022- част 1 5.69 MB
актуално Протокол първа тръжна сесия ниви ДПФ-2021-2022- част 2 398.10 KB
актуално Заповед за откриване на тръжна процедура за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 531.98 KB
актуално Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 29.50 KB
актуално Банкова сметка 10.67 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения 711.05 KB
актуално Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 43.62 KB
актуално Документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури, отглеждане на съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 45.06 KB
актуално Образци на договори за наем или аренда за свободни земеделски земи от ДПФ за 2021-2022 година 260.96 KB
актуално Протокол II тръжна сесия ДПФ-ниви-2020-2021 431.50 KB
актуално Списък на имотите за участие втърг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 659.94 KB
актуално Образци на договори-търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 200.28 KB
актуално Необходими документи за участие в търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021-юридически лица 61.54 KB
актуално Необходими документи за участие в търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021-физически лица 59.97 KB
актуално Заповед търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 530.75 KB
актуално Обява търг II тръжна сесия -ниви-2020-2021 29.00 KB
актуално Протокол ДПФ I тръжна сесия ниви-2020-2021--I част 21.71 MB
актуално Протокол ДПФ I тръжна сесия ниви-2020-2021--II част 2.15 MB
актуално Заповед за допълване на заповед за търг 2020-2021-ниви 226.67 KB
актуално Необходими документи за участие в търг ДПФ-ниви-2020-2021-юридически лица 39.50 KB
актуално Необходими документи за участие в търг ДПФ-ниви-2020-2021- физически лица 41.50 KB
актуално Обява за откриване на търг ниви-2020-2021 28.50 KB
актуално Заповед за участие в търг ниви-2020-2021 248.60 KB
актуално Списъци на имотите за участие в търг-ниви-2020-2021 1.07 MB
актуално Образец договори- търг -ниви-2020-2021 200.41 KB
актуално Документи за участие в търг ниви-2020-2021-юридически лица 50.24 KB
актуално Документи за участие в търг ниви-2020-2021-физически лица 48.49 KB
актуално Протокол за явна фактическа грешка към протокол от търг 02.09.2019 36.04 KB
актуално Протокол от втора тръжна сесия ДПФ-Ниви-2019-2020 254.50 KB
актуално Обява за търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 29.00 KB
актуално Списък на имотите за участие в търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 962.04 KB
актуално За повед за откриване на търг II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 659.77 KB
актуално Запис на заповед юридически лица II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 35.50 KB
актуално Необходими документи за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- юридически лица 40.50 KB
актуално Заявление за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020-юридически лица 40.50 KB
актуално Декларация по чл.47 з II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- юридически лица 33.50 KB
актуално Запис на заповед физически лица II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020 34.00 KB
актуално Заявление за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020-физически лица 38.50 KB
актуално Необходими документи за участие във II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- физически лица 41.50 KB
актуално Декларация по чл.47 з II тръжна сесия ниви ДПФ-2019-2020- физически лица 32.50 KB
актуално Свободни имоти от ДПФ-2019-2020 -ниви и ТН 754.95 KB
актуално Протокол от проведен търг I тръжна сесия ДПФ-2019-2020-част 1 5.97 MB
актуално Протокол от проведен търг I тръжна сесия ДПФ-2019-2020-част 2 432.31 KB


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489