25.06.2024


актуално 18.04.2024 Заповед по чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ, на директора на ОДЗ-Видин за определяне на цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, в размер на средното годишно рентно плащане, определено за имоти с начин на трайно ползване – ниви, за землището на с.Водна, общ. Грамада 70.46 KB
актуално 18.04.2024 Заповед по чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ, на директора на ОДЗ-Видин за определяне на цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, в размер на средното годишно рентно плащане, определено за имоти с начин на трайно ползване – ниви, за землището на с.Тошевци, общ. Грамада 70.38 KB
актуално 18.04.2024 Заповед по чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ, на директора на ОДЗ-Видин за определяне на цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, в размер на средното годишно рентно плащане, определено за имоти с начин на трайно ползване – ниви, за землището на с.Срацимирово, общ. Грамада 70.52 KB
актуално 18.04.2024 Заповед по чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ, на директора на ОДЗ-Видин за определяне на цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, в размер на средното годишно рентно плащане, определено за имоти с начин на трайно ползване – ниви, за землището на с.Милчина лъка, общ. Грамада 70.48 KB
актуално 18.04.2024 Заповед по чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ, на директора на ОДЗ-Видин за определяне на цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, в размер на средното годишно рентно плащане, определено за имоти с начин на трайно ползване – ниви, за землището на с.Медешевци, общ. Грамада 70.41 KB
актуално 18.04.2024 Заповед по чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ, на директора на ОДЗ-Видин за определяне на цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, в размер на средното годишно рентно плащане, определено за имоти с начин на трайно ползване – ниви, за землището на с.Бранковци, общ. Грамада 70.41 KB
актуално 18.04.2024 Заповед по чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ ,на директора на ОДЗ-Видин за определяне на цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, в размер на средното годишно рентно плащане, определено за имоти с начин на трайно ползване – ниви, за землището на гр.Грамада, общ. Грамада 70.24 KB
актуално 18.04.2024 Заповед по чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ на директора на ОДЗ-Видин за определяне на цена на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, в размер на средното годишно рентно плащане, определено за имоти с начин на трайно ползване – ниви, за землището на с.Бояново, общ. Грамада 70.49 KB
актуално 22.02.2024 Заповед по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2023-2024- Бояново 75.51 KB
актуално 22.02.2024 Споразумение по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2023-2024- Бояново 1020.78 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489