15.06.2024


актуално Изменя Заповед № РД-04-107/12.03.2024г., с която е одобрено сключено споразумение по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ с вх. № 5 от 06.03.2024г. за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2023/2024г. за землището на с . Средогрив, община Чупрене в частта, касаеща т.3 от таблицата, като вместо Ангел Младенов Ангелов, да се чете: Ангел Милчев Ангелов. 69.36 KB
12.03.2024 актуално Заповед по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2023-2024- Средогрив 66.14 KB
12.03.2024 актуално Споразумение по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2023-2024- Средогрив 1.89 MB
12.03.2024 актуално Карти на масивите на ползване 37 в-2023-2024- Средогрив 4.41 MB
актуално 19.02.2024 Заповед по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2023-2024- Протопопинци 74.67 KB
актуално 19.02.2024 Споразумение по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2023-2024- Протопопинци 1.48 MB
актуално 19.02.2024 Карти на масивите на ползване 37 в-2023-2024- Протопопинци 3.12 MB
актуално 09.02.2024 Заповед за прекратяване на процедура по създаване на масиви за ползване по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, за землището на с. Репляна, община Чупрене 55.08 KB
15.11.2023 актуално Заповед по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2023-2024- Чупрене 75.31 KB
15.11.2023 актуално Споразумение по чл.37 в от ЗСПЗЗ-2023-2024- Чупрене 408.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Vidin 3700,
12, Ribarska str.

PHONES:
(094) 601489