17.06.2024


Go back
2019-2020 Протокол търг II тръжна сесия ПМЛ-2019-2020 79.00 KB
2019-2020 Обява за откриване на тръжна процедура II тръжна сесия -ПМЛ-ДПФ-2019-2020 29.50 KB
2019-2020 Списък на имотите ПМЛ-ДПФ за участие в търг II тръжна сесия-2019-2020 2.90 MB
2019-2020 Заповед за откриване на търг II тръжна сесия-2019-2020-ПМЛ_ДПФ 640.12 KB
2019-2020 Банкова сметка- II тръжна сесия-2019-2020-ПМЛ 10.40 KB
2019-2020 Документи за участие в търг II тръжна сесия ПМЛ-ДПФ-2019-2020-юридически лица 19.45 KB
2019-2020 Документи за участие в търг II тръжна сесия ПМЛ-ДПФ-2019-2020-физически лица 18.38 KB
2019-2020 Протокол от търг I тръжна сесия ПМЛ-ДПФ-2019-2020 78.00 KB
2019-2020 Банкова сметка 10.40 KB
2019-2020 Обява търг ПМЛ I тръжна сесия ПМЛ-2019-2020 29.00 KB
2019-2020 Списък на имотите ПМЛ за участие в търг I тръжна сесия ПМЛ-2019-2020 2.99 MB
2019-2020 Заповед за откриване на тръжна процедура за ПМЛ-2019-2020 627.43 KB
2019-2020 Заявление физически лица 38.50 KB
2019-2020 Декларация по чл.47 з- физически лица 32.50 KB
2019-2020 Заявление юридически лица 40.50 KB
2019-2020 Декларация по чл.47 з- юридически лица 33.50 KB
2019-2020 Допълнителен списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019/2020 година, на територията на област Видин 3.58 MB
2019-2020 Заповед допълнение имоти ДПФ 107.29 KB
2019-2020 Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019/2020 година, на територията на област Видин 2.75 MB
2019-2020 Заповед свободни пасища 2019-2020 111.11 KB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни