22.06.2024


Go back
2018-2019 Протокол търг I тръжна сесия-ПМЛ-2018-2019 122.50 KB
2018-2019 Обява търг I тръжна сесия ПМЛ-2018-2019 32.50 KB
2018-2019 Списъци на имотите за участие в търг I тръжна сесия -ПМЛ-2018-2019 150.00 KB
2018-2019 Заповед търг -ПМЛ-2018-2019 57.11 KB
2018-2019 Необходими документи за участие в търг-юридически лица -ПМЛ-2018-2019 50.50 KB
2018-2019 Необходими документи за участие в търг-физически лица -ПМЛ-2018-2019 51.50 KB
2018-2019 Банкова сметка- участие в търг ПМЛ-2018-2019 10.40 KB
2018-2019 Декларация-оглед-физически лица-ПМЛ-2018-2019 27.00 KB
2018-2019 Заявление -физически лица-ПМЛ-2018-2019 38.50 KB
2018-2019 Декларация чл.47 з, 1,т.6- физически лица-ПМЛ-2018-2019 31.00 KB
2018-2019 Декларация -оглед-юридически лица-ПМЛ-2018-2019 29.50 KB
2018-2019 Декларация чл47,з,1, т.9-юридически лица-ПМЛ-2018-2019 29.00 KB
2018-2019 Декларация чл47,з,1, т.6-юридически лица-ПМЛ-2018-2019 33.00 KB
2018-2019 Декларация чл.47 з,1, т9- физически лица-ПМЛ-2018-2019 27.50 KB
2018-2019 Заповед за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) , находящи се на територията на област Видин, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 120.00 KB
2018-2019 Списък към заповед- Приложение 1 4.78 MB

          АДРЕС
         Видин 3700,
ул. "Рибарска" №12 ет.2
       ТЕЛЕФОНИ: 
 (094) 601489 стационарен,
платен съгласно тарифата на оператора,
който потребителят използва

               e-mail

ODZG_Vidin@mzh.government.bg

zyrno_odz_vidin@abv.bg


 РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО

   понеделник - петък

 от 09:00 до 17:30 часа

непрекъсваем режим на 

обслужване на гражданите

   БУЛСТАТ 105590043
             БАНКОВИ СМЕТКИ ОДЗ ВИДИН

 Актуални документи за регистрация / пререгистрация на земеделски стопани


                                                                                                    Най-често задавани въпроси и отговори


 

 

Национална Селска Мрежа

Портал за отворени данни