23.06.2024


25.04.2024г. Извлечение от протокол за дата, час и място на провеждане на конкурса и система за оценка в конкурс за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Троян, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 182.59 KB
25.04.2024г. Извлечение от протокол за дата, час и място на провеждане на конкурса и система за оценка в конкурс за длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Угърчин, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 183.16 KB
25.04.2024г. Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Троян, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 119.12 KB
25.04.2024г. Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Угърчин, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 130.99 KB
08.04.2024г. Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт" в Общинска служба по земеделие - гр. Троян, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 142.29 KB
08.04.2024г. Обявление за конкурс за длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Угърчин, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 218.43 KB
15.02.2024г. Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч. 18.07 KB
02.02.2024г. Извлечение от протокол за дата, час и място на провеждане на конкурса и система за оценка в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 69.00 KB
30.01.2024г. Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за за длъжността "Юрисконсулт" в Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч. 15.70 KB
10.01.2024г. Обявление за конкурс за длъжността "Младши експерт" в Общинска служба по земеделие - Тетевен, Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 18.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация