23.06.2024

Констативен протокол, съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ 83.00 KB
П Р О Т О К О Л на комисията за предоставяне на земи от ДПФ по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. 101.03 KB
Заповед № РД - 04- 406/11.10.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на пасища, мери ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл.102, 104 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. 1.04 MB
ЗАПОВЕД № РД 04 – 139/30.08.2021 г. с резултатите от проведената първа тръжна сесия за имоти от ДПФ 73.74 KB
Протокол № 2 от проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 121.50 KB
Протокол № 1 от проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 442.50 KB
Протокол за разпределение на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ 76.28 KB
Заповед № РД – 04 – 88/04.06.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2021/2022 г. 704.29 KB
Заповед № РД – 04 - 61/08.04.2021 г. за определяне на останалите свободни земеделски земи от ДПФ, след проведената на 22.03.2021 г. четвърта тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ 73.19 KB
Констативен протокол, съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47н от ППЗСПЗЗ 83.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации