16.06.2024

ЗАПОВЕД № РД-04-168/27.02.2024 г. за утвърждаване на „Процедура за разпределение на пасищата, мери и ливади от Държавен поземлен фонд по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, чл. 100 от ППЗСПЗЗ“. 101.50 KB
Процедура за разпределение на пасищата, мери и ливади от Държавен поземлен фонд по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, чл. 100 от ППЗСПЗЗ 136.00 KB
Отчет за изпълнението на антикорупционните мерки от ОД "Земеделие" - Бургас по антикорупционен план в системата на Министерство на земеделието за 2023г. 131.17 KB
Отчет за изпълнението на целите на администрацията за 2023г. 311.96 KB
Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от ОД "Земеделие"- Бургас за периода 02.01.2023-29.12.2023г. 63.95 KB
Отчет за изпълнение на антикорупционните мерки от Областна дирекция „Земеделие” Бургас по антикорупционен план в системата на Министерство на земеделието за периода януари - юни 2023г. 126.22 KB
Вътрешни правила на мрежова информационна сигурност 10.91 MB
Цели на администрацията на Областна Дирекция "Земеделие" - 2023г. 445.80 KB
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от ОД "Земеделие" – Бургас 73.64 KB
Антикорупционни мерки по антикорупционен план в системата на Министертво на земеделието- ОД „Земеделие” Бургас - 2023г. 32.12 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации