15.07.2024

Заповед № РД 11–151/18.09.2014г. на основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72а от ППЗСПЗЗ, чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите на ползване за землището на с. Лъка, общ. Поморие, съгласно изготвено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г. в едно с окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл.75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.37в, ал.9 ЗСПЗЗ 372.50 KB
Заповед № РД 11–265/01.10.2014г.на основание чл.37”в” ЗСПЗЗ за прекратяване на процедура по сключване на споразумение за определяне масивите на ползване за землищетоа на с.Снягово,Община Руен 94.00 KB
Заповед № РД 11–312/10.10.2014г. на основание чл. 75а, ал.1, т. 2, във вр. с чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите на ползване за землището на с.Козница, общ. Несебър, съгласно изготвено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г. в едно с окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл.75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.37в, ал.9 ЗСПЗЗ 437.50 KB
Заповед № РД 11–322/13.10.2014г. на основание чл. 75а, ал.1, т. 2, във вр. с чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите на ползване за землището на с.Средна махала, общ. Руен, съгласно изготвено служебно разпределение за стопанската 2014/2015г. в едно с окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл.75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.37в, ал.9 ЗСПЗЗ 188.00 KB
Заповед № РД 11–266/01.10.2014г. на основание чл.75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72 в, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ. за определяне масивите на ползване за землището на с.Черница, общ. Сунгурларе, съгласно представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015г. в едно с окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл.75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.37в, ал.9 ЗСПЗЗ 5.31 MB
Заповед №РД-11-144 гр. Бургас; 17.09.2014...г на основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите за ползване за землището на с. Сигмен общ Карнобат съгласно представено доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г.в едно с окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ 4.33 MB
Заповед №РД-11-172/23.09.2014.г на основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите за ползване за землището на с. Съединение общ Сунгурларе съгласно представено доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г.в едно с окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ 2.32 MB
Заповед № РД 11 –231/01.10.2014г. на основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от ППЗСПЗЗ, чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ за определяне масивите на ползване за землището на с.Русокастро, общ. Камено, съгласно представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015г. в едно с окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл.75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл.37в, ал.9 ЗСПЗЗ 5.15 MB
Заповед № РД 11–269/01.10.2014г.на основание чл.37”в” ЗСПЗЗ за прекратяване на процедура по сключване на споразумение за определяне масивите на ползване за землищетоа на с.Просеник,Община Руен 94.50 KB
Заповед №РД-11-202/29.09.2014г на основание чл.75а, ал.1, т.1, във вр. с чл.72в, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне масивите за ползване за землището на с. Бероново, общ .Сунгурларе съгласно представено доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г.в едно с окончателен регистър по реда на чл.74 във вр. с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ 1.69 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации