21.10.2021

КЛАСИРАНЕ на кандидатите от конкурса за длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие- Руен, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 97.00 KB
КЛАСИРАНЕ на кандидатите от конкурса за длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие- Карнобат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 97.00 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие – Карнобат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 110.50 KB
И Н Ф О Р М А Ц И Я за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие – Руен, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 110.50 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие- Руен, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 99.50 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие- Карнобат, Главна дирекция „Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" – Бургас 99.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е КОНКУРС за длъжностите: „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Карнобат и „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Руен 142.00 KB
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - БУРГАС гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8 О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители О Б Я В Я В А: А. КОНКУРС за длъжностите „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Сунгурларе и Общинска служба по земеделие Бургас, Областна дирекция “Земеделие“ Бургас 135.00 KB
Обявление за конкурс за длъжността „главен експерт” в Общинската служба по земеделие – Несебър - Областна дирекция “Земеделие“ Бургас 138.00 KB
Обявление за конкурс за длъжностите „старши експерт” в Общинските служби по земеделие – Карнобат, Руен и Бургас - Областна дирекция “Земеделие“ Бургас 138.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации