14.07.2024

Заявление за участие в конкурс 20.74 KB
КОНКУРС за длъжностите: „старши експерт”- 2 броя в Общинска служба по земеделие – Руен, ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 141.00 KB
КОНКУРС за длъжността: „старши експерт” в ГД „Аграрно развитие“ към ОД „Земеделие“ - Бургас 139.50 KB
О Б Я В Л Е Н И Е КОНКУРС за длъжностите: „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Карнобат и „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Руен 142.00 KB
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - БУРГАС гр. Бургас, ул. „Иван Шишман” № 8 О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители О Б Я В Я В А: А. КОНКУРС за длъжностите „старши експерт” в Общинска служба по земеделие – Сунгурларе и Общинска служба по земеделие Бургас, Областна дирекция “Земеделие“ Бургас 135.00 KB
Обявление за конкурс за длъжността „главен експерт” в Общинската служба по земеделие – Несебър - Областна дирекция “Земеделие“ Бургас 138.00 KB
Обявление за конкурс за длъжностите „старши експерт” в Общинските служби по земеделие – Карнобат, Руен и Бургас - Областна дирекция “Земеделие“ Бургас 138.50 KB
Декларация по чл.17 от НПКПМДСл 26.50 KB
декларация към конкурс 36.52 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации