16.06.2024

Традиционни годишни награди на Областната експертна комисия по животновъдство Бургас за 2017г 1.10 MB
ОТЧЕТ ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОЕКЖ БУРГАС 2017г. 38.33 KB
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ЖИВОТНОВЪДИ, ОТГЛЕЖДАЩИ МЕСОДАЙНИ ГОВЕДА ОТ ПРОГРАМАТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 572.74 KB
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ЖИВОТНОВЪДИ, ОТГЛЕЖДАЩИ МЕСОДАЙНИ ГОВЕДА ОТ ПРОГРАМАТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 590.97 KB
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 23.10.2017г. 385.50 KB
Участие на ОЕКЖ Бургас в Юбилейна научна конференция с международно участие „Животновъдството пред предизвикателствата на екологичните промени“, посветена на 75 години Земеделски институт - Стара Загора и 117 години животновъдна наука в България 871.74 KB
ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ КУРС „ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛА (ПРОБОВЗЕМАЧ), ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 795.25 KB
ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС СЪЗДАДЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС „ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ СУРОВО МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛА (ПРОБОВЗЕМАЧ) в гр. БУРГАС 355.46 KB
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДЕН НА ТЕМА „ТОПЛИНЕН СТРЕС ПРИ МЛЕЧНИ КРАВИ“ И „ДИАГНОСТИКА НА ДОИЛНОТО ОБОРУДВАНЕ“ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС, В ГОВЕДОФЕРМАТА НА ВАНГЕЛ ЛОЛОВ С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО, ОБЩ. КАРНОБАТ 1.71 MB
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР ЗА ГОВЕДОВЪДИ И ОВЦЕВЪДИ ОТ ПРОГРАМАТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 692.81 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации