21.10.2021

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС през 2018г. 59.96 KB
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС 08.10.2018г. 2.12 MB
500 ученика посетиха Музея на меда край Кошарица, общ. Несебър 13.41 KB
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДЕН С ПЧЕЛАРИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ В ПЧЕЛИН НА ДИМИТЪР СТАНЧЕВ-СОБСТВЕНИК НА „ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА СТРАНДЖА“ В С. ИНДЖЕ ВОЙВОДА., СОЗОПОЛ 03 АВГУСТ 2018г. 1.88 MB
РАБОТНА СРЕЩА С ПЧЕЛАРИ В С. ЛИВАДА, ОБЩ. КАМЕНО, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ БУРГАС 648.63 KB
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДЕН С ОВЦЕВЪДИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ В ОВЦЕФЕРМАТА НА МИТКО НИКОЛОВ В ГР. СРЕДЕЦ, ОБЩ. СРЕДЕЦ 20.06.2018г. 313.83 KB
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДЕН С ОВЦЕВЪДИ ОТ БУРГАСКА ОБЛАСТ В ОВЦЕФЕРМАТА НА РЕЙХАН РУЖДИ В С. КАМЕНЯК., ОБЩ. РУЕН 23 МАЙ 2018г 1.76 MB
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР С ОВЦЕВЪДИ ОТ ПРОГРАМАТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС ЗА 2018г. 244.46 KB
НА 20 АПРИЛ БЕ ПРОВЕДЕН РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА “ЗЕМЯТА, ПЧЕЛИТЕ И ХОРАТА“, посветен на Международния ден на Земята- 22 април 31.49 MB
ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС СЪЗДАДЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС ПО ПЧЕЛАРСТВО В ГР. БУРГАС 2.23 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации