15.07.2024

На вниманието на всички земеделски стопани обработващи над 5 декара зърнени култури !!! Съгласно приетите изменения в Наредба №23 от 29.12.2015г., всеки стопанин отглеждащ над 5 дка зърнени култури е длъжен да подаде Декларация приложение №3 към чл.14, ал.1 за произведеното зърно през стопанската 2020/2021г. до 30.09.2021г. на e-mail: zarno@odzburgas.com или на място в ОД "Земеделие" гр.Бургас 99.62 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно - Образец към чл.58о,ал.3 от ЗПООПЗПЕС 16.33 KB
УКАЗАНИЯ за попълване декларация по чл.58о, ал.3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) 82.00 KB
Уведомление, относно промени в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз 70.50 KB
ЗАКОН за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз 758.50 KB
УКАЗАНИЯ за попълване декларациите по чл.11, ал.1(приложение № 2) от Наредба №23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърното 16.84 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях /Приложение 2 / 16.31 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно /Приложение 1 / 16.36 KB
НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО 1.81 MB
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации